Deltakelse i levekårsundersøkelse

For Norges Blindeforbund er det viktig å kjenne til synshemmedes levekår. Dette skaffer vi oss best gjennom spørreundersøkelser utført av profesjonelle aktører.

Nyhetssak fra 07. juni 2017

Grafikk: To snakkebobler og to telefonrør. www.pixabay.com

Dette halvåret gjennomfører Statistisk Sentralbyrå (SSB), en levekårsundersøkelse blant 12.000 nordmenn. I tillegg vil de nå i juni ringe 650 synshemmede for å gjennomføre den samme undersøkelsen blant blinde og svaksynte. Det er Blindeforbundet har fått avtale med SSB om at undersøkelsen skal gjøres blant medlemmene.

Dette vil gi oss viktig kunnskap og vise om synshemmedes levekår skiller seg fra resten av befolkningen på ulike områder.

SSB vil sende ut sms og e-post til de som blir ringt opp så langt de har denne informasjonen. Det er selvsagt helt opp til den enkelte om man vil delta i denne undersøkelsen.