Du kan få brev fra NAV på papir

Mange av våre medlemmer opplever stor frustrasjon over at post fra offentlige virksomheter, som NAV, nå i hovedsak kommer elektronisk. Dette er det mulig å reservere seg mot, men lønnsslipp på papir er NAV fortsatt knipne på.

Nyhetssak fra 26. september 2017

Grafikk: Brev fra NAV til Ola og Kari Nordmann.

– Vi får flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at kommunikasjonen med NAV nå foregår kun elektronisk via Altinn, forteller interessepolitisk rådgiver i Blindeforbundet, Kari Anne Flaa. – Dette er svært synd for dem som ikke har digital kompetanse. Mange, spesielt eldre, bruker lese-TV til brev, datamaskin bruker de i svært liten grad. Spesielt innlogging på Altinn er krevende, og de som ikke klarer dette vil da gå glipp av viktig informasjon og kommunikasjon med blant annet NAV.

Seksjonsleder hos kommunikasjonsavdelingen i NAV, Ellen Hov Aanæs, sier de har stor forståelse for problemet, og at det er mulig å reservere seg mot å få posten fra det offentlige elektronisk. Verre viser det seg imidlertid å være når det gjelder lønnslipper til dem som får pensjon eller andre ytelser fra NAV.

– Regjeringen har pålagt alle offentlige virksomheter å digitalisere sine tjenester til privatpersoner og virksomheter. Dette gjelder også NAV, forklarer Aanæs i en e-post. – Samtidig er vi klar over at det er mange personer som av ulike grunner fortsatt ønsker eller trenger å få brev og dokumenter fra NAV på papir, sendt via vanlig post. Den enkleste løsningen for disse personene er å reservere seg mot digital kommunikasjon med offentlige virksomheter.

Vanskelig å få papir-lønnsslipper

Når det gjelder utbetalingsslipper har NAV besluttet at disse ikke lenger skal sendes ut på papir. Ellen Hov Aanæs hos NAV sier at de har forståelse for at dette har skapt reaksjoner:

– Derfor har vi åpnet for at personer som ikke kan bruke våre digitale løsninger kan ringe til vårt kontaktsenter for å få opplest utbetalingsinformasjonen over telefon.

Har du alderspensjon eller uføretrygd kan NAVs kontaktsenter også hjelpe deg med å opprette fullmakt for noen du selv velger til å gå inn og lese utbetalingsinformasjonen din for deg. Nummeret til NAVs kontaktsenter er 55 55 33 33.

– I helt spesielle tilfeller kan kontaktsenteret også sende en utskrift av utbetalingsmeldingen og sende denne i posten. Dette skjer kun etter en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle, sier Aanæs.


– Ikke bra nok

Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Blindeforbundet, er ikke fornøyd med at det skal være så vanskelig for synshemmede å få utbetalingsslipp fra NAV på papir: – Jeg opplever den åpningen Aanæs viser til som svært liten ut fra hvordan dette er formulert, og slik ser det også ut til at medlemmene våre opplever det. Det må bli slik at når synshemmede ber om å få sine lønnsslipper på papir så skal de få det uten mer diskusjon, og dette kommer vi til å ta videre med NAV og DIFI. slår Fuglerud fast.

- Mitt inntrykk er at muligheten til å reservere seg mot å få informasjon digitalt er lite kjent, så dette må det informeres bedre om både mot befolkningen og mot offentlige ansatte I Nav og andre steder.

Slik får du brev fra det offentlige på papir

Ved å reservere deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) vil brev og dokumenter fra NAV som anses som «viktige» bli sendt på papir via vanlig post (dette gjelder altså dessverre ikke lønnsslipper). Viktig å merke seg er at en slik reservasjon mot digital kommunikasjon vil gjelde for alle offentlige virksomheter, ikke bare NAV.

-          Du kan ringe DIFIs brukerstøtte på 800 30 300

-          De som behersker PC kan legge inn sitt fødelsnummer på DIFIs reservasjonsside og trykke på knappen «Reserver».