Dugnad for Syria

De elleve organisasjonene som sto sammen og krevde flere syriske kvoteflyktninger til Norge, og mer støtte til Syria og nabolandene, legger nå frem nye forslag til hva Norge bør gjøre i nærområdene, Europa og på hjemmebane.

Nyhetssak fra 09. september 2015

Bilde fra pressekonferansen der ledere i flere av de største humanitære organisasjonene i Norge var samlet.

De elleve organisasjonene holdt pressekonferanse i dag, 8. september, og presenterte hver sin ett-minuttsapell foran et stort pressekorps. Organisasjonene er Amnesty – generalsekretær John Peder Egenæs, Atlas-Alliansen - styreleder Arnt Holte, CARE – leder politikk og samfunn, Lisa Sivertsen, Caritas – generalsekretær Martha R. Skretteberg, Flyktninghjelpen - generalsekretær Jan Egeland, Kirkens Nødhjelp – generalsekretær Anne-Marie Helland, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke - preses Helga Haugland Byfuglien, NOAS – generalsekretær Ann-Magrit Austenå, Norsk Folkehjelp – generalsekretær Liv Tørres, Redd Barna - leder av Norgesprogrammet Janne Raanes og Røde Kors – generalsekretær Åsne Havnelid.

Arnt Holte er assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, men representerte Atlas Alliansen som
 jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.

- På vegne av funksjonshemmede i Norge vil jeg be om at alle nå støtter opp om og hjelper dem som virkelig trenger det. Norge har råd til det. Jeg har mange venner som gjerne ville flyktet men som ikke får muligheten . Bare det å finne matkøen, finne latrinen i rullestol er en utfordring. Prioriter også funksjonshemmede flyktninger!, sa Arnt Holte i sin appell.

 

 

 

 

Her er forslagene som ble lagt frem på en pressekonferanse i dag:

Norge må bevilge 3 milliarder til Syria og nabolandene i neste års statsbudsjett: Økningen fra i år på 1,75 milliarder må hentes utenfor bistandsbudsjettet, gitt den ekstraordinære globale flyktningsituasjonen 

Alle må bidra til den nasjonale dugnaden for syriske flyktninger:

Frivillighets-Norge og den enkelte må delta og bidra. Kommunene må legge til rette for bosetting av flere flyktninger. Vi trenger alternative bosettingsmodeller – som selvbosetting og pålegg til kommunene, slik at flyktningene ikke blir sittende årevis på vent i statlige mottak.

Norge må ta aktiv del i en felles europeisk innsats for syriske flyktninger 

Vi må følge Tysklands eksempel og ikke returnere syrere til landet de først kom til i Europa. Europa må ta et felles ansvar for humanitær assistanse og bosetting av flyktningene i Europa.