Dystre tall om synshemmede og overgrep

I flere nyhetsartikler den siste tiden går det frem at blinde og svaksynte kvinner opplever nesten dobbelt så mange seksuelle overgrep som andre kvinner.

Nyhetssak fra 01. desember 2017

Illustrasjonsbilde av en sittende kvinne. Hun har beina trukket inntil seg og holder armene rundt beina. Bildet viser ikke overkroppen hennes. Modellen på bildet har ingen tilknytning til saken. (CC0 Creative Commons)

I en fersk undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norges Blindeforbund, oppgir 18 prosent av de synshemmede kvinnene at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Statistikken viser dermed at nesten dobbelt så mange blinde og svaksynte kvinner har opplevd seksuelle overgrep enn kvinner i resten av befolkningen.

– Jeg synes denne statistikken er veldig nedslående. På dette feltet er det så lite kunnskap, og jeg tror det har noe med fordommer å gjøre, og at noen kanskje tenker at de kan gå løs på funksjonshemmede fordi de har mindre mulighet til å beskytte seg, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund, til VG. 

VG har snakket med synshemmede kvinner som har opplevd dette, og det presenteres statistikk som viser at det er langt flere synshemmede kvinner som uttaler at de har opplevd seksuelle overgrep, sammenliknet med kvinner i befolkningen forøvrig. Avisa har den siste tiden publisert to saker om dette:

Forsker: – Blinde og svaksynte kvinner nesten dobbelt så utsatt for overgrep

– Blinde som beveger seg alene er et veldig lett offer

I tillegg er det skrevet et leserinnlegg om dette som også er publisert i VG: «Jeg er blind, ikke fritt vilt» 

Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling kan kontaktes dersom noen har behov for å snakke om slike opplevelser. Telefon: 23 21 50 00.


Norges Blindeforbund har også etablert en trygghetsgruppe,
som skal jobbe med handlingsplanen mot seksuell trakassering. Gruppen er satt sammen av mennesker som har som hovedoppgave å lytte til det som kommer inn til dem.