Endelig får synshemmede et kompetent behandlingstilbud innen psykisk helse

Politikerne innfrir Blindeforbundets mangeårige ønske om å få på plass et fagmiljø innen psykisk helse for svaksynte og blinde.

Nyhetssak fra 12. juni 2020

Siren Jackson (t.v.) er glad for at det endelig kommer på plass et fagmiljø innen psykisk helse for svaksynte og blinde. Helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen (FrP) har har vært en forkjemper for denne saken (t.h). Foto/collage: Norges Blindeforbund/FrP

Å miste synssansen, helt eller delvis, gjør at livet blir snudd opp ned. Begrensende muligheter for utdanning og arbeid, relasjoner og fritidsaktiviteter, kan bli utfallet. Mange opplever maktesløshet, isolasjon, ensomhet og depresjon.

Til tross for dette finnes det i dag ingen psykologer eller psykiatere som har spisskompetanse på å gi bistand til blinde og svaksynte. Et slik tilbud har hørselshemmede hatt på Gaustad siden 70-tallet. Blindeforbundet har lenge jobbet for å få realisert et tilsvarende tilbud for synshemmede. Nå blir det en realitet.

Fikk livet snudd opp ned

Da Siren Jackson (51) var 18 år fikk hun diagnosen Retinitis pigmentosa (RP), en øyesykdom som gjør at synet gradvis svekkes. Hun fikk aldri spørsmål om hun ønsket å snakke med noen om hvordan øyesykdommen kom til å prege livet hennes. I mange år fryktet Siren den dagen hun skulle bli blind og diagnosen la seg som et mørkt teppe over hverdagen hennes.

– Det gav meg en trygghet å vite at om synet skulle svikte, hadde jeg et valg å la dette livet gå videre uten meg, sier Siren.

For noen år siden ble synet hennes drastisk redusert. Etter hvert ble Siren med på kurs hos Blindeforbundet og møtte mennesker i samme situasjon. Det gjorde at hun endret oppfatning, nemlig at man kan ha et bra liv også uten syn. Selv om Siren har det bra i dag, skulle hun ønske at hun ble fulgt opp av helsevesenet da hun fikk diagnosen.

– Helsevesenet har virkelig en jobb å gjøre når det gjelder å ta fatt i slike alvorlige diagnoser. Det bør være et tilbud som står klart, et støtteapparat med ekspertise som følger en opp over tid. For det er en ganske kvelende tanke å ikke vite hva morgendagen bringer når en har en progredierende sykdom.

Hørt av politikerne: – En gledens dag

Nå har politikerne innfridd Siren og Blindeforbundets mangeårige ønske om å få på plass en tjeneste innen psykisk helse for svaksynte og blinde.

–Det burde vært på plass for mange år siden. Dette vil nok komme medlemmene i Blindeforbundet til gode og være til god hjelp for dem som sliter i hverdagen, sier Siren.

Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, sier det er en gledens dag for alle synshemmede.

Dette tilbudet vil gi oss hjelp, basert på kunnskap om hvordan det er å se dårlig, dersom vi trenger det. Stor takk til alle som har jobbet for dette i lang tid, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet. 

Kampsak for FrP

En sentral politiker i dette arbeidet, er stortingsrepresentant og helsepolitiker Åshild Bruun Gundersen (FrP). I mai la hun fram forslag om å få på plass en tjeneste innen psykisk helse for svaksynte og blinde i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Forslaget fikk støtte av et flertall på Stortinget.

I budsjettforhandlinger med regjeringen 11. juni fikk FrP gjennomslag for at det skal settes av 2,5 millioner kroner for å få på plass et tilsvarende tilbud som hørselshemmede har på Gaustad i revidert nasjonalbudsjett 2020.

– På nytt beviser det at det ikke nødvendigvis er de store budsjettpostene som betyr mest. 2.5 millioner kroner kan bidra til å hjelpe en gruppe mennesker som får livet snudd på hodet, etter at de har mistet noe de har tatt for gitt hele livet, nemlig synet. Jeg tror alle har forståelse for at man kan ha bruk for et psykisk helsetilbud i en slik situasjon, sier Bruun- Gundersen og legger til:

– Hørselshemmede har hatt et tilbud som dette over lang tid. Det at både syn og hørsel svekkes, forandrer på hver sin måte den enkeltes hverdag, og oppleves nok av mange som vanskelig. Psykologer med spisskompetanse kan bidra til at disse endringene blir så skånsomme som overhodet mulig, slik at flere kan oppleve mestring og livsglede.