Endringer i Blindeforbundets administrative ledelse

Arnt Holte gir seg som generalsekretær og Karsten Aak er konstituert som generalsekretær ut 2020. Det er én av tre endringer i administrasjonen i Blindeforbundet fra nyttår.

Nyhetssak fra 04. desember 2019

Bilde av Kasten Aak

Karsten Aak har fungert som generalsekretær mesteparten av 2019 i Holtes fravær, men fra nyttår er han konstituert som generalsekretær ut 2020.
Aak forklarer hvorfor det har blitt forandringer i generalsekretær-stolen.
– Først vil jeg takke Arnt for fantastisk innsats i ledelsen i Blindeforbundet gjennom flere tiår. Han startet som generalsekretær fra 2016 og skapte veldig gode økonomiske resultater i 2016, 17 og 18. Så fikk Arnt helsemessig utfordringer og han ønsket selv å bli avløst. Arnt og Sentralstyret, som hans arbeidsgiver, har forhandlet fram en avtale om nye arbeidsoppgaver til og med januar 2021.
Organisasjonen skal få glede av kompetansen til Arnt Holte på flere områder. Han skal videreføre vervet sitt i Verdens Blindeunion der han han har vært president. Så skal han også jobbe med interessepolitikk i tilknytning til seksjon samfunnskontakt hvor Sverre Fuglerud er leder. Arnt er en talsmann for hvordan svaksynte og blinde kan utnytte teknologi, og det ligger det også i hans nye arbeidsavtale å jobbe med.

Ikke pensjonist med det første

En annen nyhet i den administrative ledelsen, er at tidligere generalsekretær Gunnar Haugsveen, som har vært organisasjonsrådgiver etter at han ga seg som generalsekretær da Holte overtok, blir konstituert som assisterende generalsekretær ut 2020.

– Skal vi gjennomføre et landsstyremøte eller sentralstyremøte, skal generalsekretæren være tilstede for at møtet skal være lovlig. Det var viktig for meg at vi har en person som kan ivareta den rollen hvis jeg får en stein i hue eller blir akutt syk. Så er det en del formelle ting rundt anvisninger og en del representasjon i forhold til fagforeninger og diverse utvalg, så det er både organisatoriske og praktiske hensyn som er tatt, og denne løsningen kunne vi gjøre uten at det koster Blindeforbundet mer penger, for avtalen med Haugsveen gir ikke økte lønnskostnader, forklarer Aak.

Nytt tilskudd i staben

Det har vært dårlig kjønnsbalanse i Administrasjonen. Men nå skjer det også noe på den fronten.
– Ja, det har vært en spennende rekrutteringsprosess for å finne ny organisasjonsrådgiver. Gunnar Haugsveen fyller 70 neste år, og etter 47 års trofast innsats måtte vi se etter hans etterfølger. Det var mange godt kvalifiserte personer som søkte. Jeg ønsket en synshemmet dame i administrasjon og er glad for at Ann-Irene Dæhlin har blitt ansatt. Hun er svaksynt og har vikariert siden 2012 i ulike avdelinger i Blindeforbundet. Hun skriver fantastiske protokoller og jeg ser fram til å samarbeide med henne fra nyåret, avslutter Karsten Aak.