Enig med Blindeforbundet: Brudd på valgloven

– Det skal ikke være sånn her i Norge at man ikke får stemt fordi man har en funksjonshemning, sier Marianne Aasen, leder i Riksvalgstyret.

Nyhetssak fra 29. september 2017

Illustrasjonsbilde av valgkort med punktskrift.

I en pressemelding fra Kommunaldepartement går det frem at Riksvalgstyret ser alvorlig på at synshemmede velgere ikke fikk den hjelpen de har krav på da de skulle stemme under høstens stortingsvalg. Riksvalgstyret ber om at dette følges opp for å sikre lik mulighet til deltagelse ved valget.

– Det er svært uheldig at blinde og svaksynte ikke har fått den hjelpen de har krav på. Det skal ikke være sånn her i Norge at man ikke får stemt fordi man har en funksjonshemning, sier Marianne Aasen, Arbeiderpartiet-politiker og leder i Riksvalgstyret, til Blindeforbundets Radio Z.

Bakgrunnen for at Riksvalgstyret behandlet saken, var at mer enn 50 synshemmede over hele landet har rapportert at de ble nektet å ha med egen ledsager inn i stemmeavlukket i tillegg til valgfunksjonæren. Dette til tross for at Stortinget har slått fast, gjennom valgloven og forarbeidene, at synshemmede har rett til å ha med en egen ledsager.

– Vi mener at det har vært brudd på valgloven, men bruddet er ikke så alvorlig at vi mener det er nødvendig med omvalg, sier Aasen.

– I lovverket er det tydelig hvordan man skal håndtere synshemmede som skal stemme, og dette er ikke fulgt, sier Riksvalgstyret-lederen, som mener mye kunne vært løst med bedre informasjon og opplæring.

Synshemmede har også opplevd at valgfunksjonærer har tatt stemmeseddelen før den var brettet. Flere har meldt fra om at stemmeavlukkene ikke har vært tilrettelagt med storskrift og punktskrift.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund uttrykte sterk bekymring over hvordan årets stortingsvalg ble gjennomført: «Disse negative hendelsene har ført til at mange blinde og svaksynte opplever at valget ikke var hemmelig. De er i tvil om den riktige stemmeseddelen ble levert inn. Noen er usikre på om de kommer til å stemme ved neste valg. Landsmøtet finner det helt uakseptabelt at artikkel 29 i «FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter» og valgloven brytes over hele landet.»