Flere nye synstolkede filmer

Flere norske, synstolkede filmer kommer på kino innen kort tid. I denne artikkelen kan du lese hvordan du kan bruke appen Moviereading for å se de synstolkede filmene på kino.

Nyhetssak fra 17. februar 2017

I kinofilmen «Trio - Jakten på Olavsskrinet» blir vi med den nysgjerrige ungdomstrioen Nora, Simen og Lars på nye eventyr. Bildet viser tre ungdommer som studerer en glassboks med en gjenstand inni. (Bilde: NordicStories AS)

Fra og med 2017 må alle filmer som får støtte fra Norsk Filminstitutt synstolkes. Det vil trolig si et sted mellom 20 og 30 filmer i 2017.

– Vi i MediaLT har jobbet for dette i mange år og er godt forberedt. Fire synstolkede filmer er derfor nå på gang fra vår hånd, sier Magne Lunde, daglig leder i MediaLT.

Filmene det er snakk om, er «Det norske hus», «Trio», «Tungeskjærerne» og «Barndom».

I tillegg er SDI Media Norge, som også synstolker filmer, i gang med å produsere synstolking til filmen «Karenina & I» for produksjonsselskapet Orto Polare AS. 

Slik ser du synstolking på kino

App-en Moviereading er nå klar for det norske filmmarkedet. I samarbeid med det italienske selskapet har MediaLT fått fram en norsk versjon av appen. Slik går du fram for å bruke appen:

Før du går på kino:

 • Last ned appen Moviereading fra enten Appstore (Apple) eller Google play (Android).
 • Hvis ikke språket i appen er på norsk, velger du «innstillinger» og går til valget «språk». Sørg for at norsk er valgt. Det holder å gjøre dette første gangen. 
 • Velg fanen «marked».
 • Velg filmen du vil laste ned. Foreløpig ligger kun filmen «Det norske hus» ute i appen. Nye filmer vil fortløpende bli lagt ut. 
 • Velg «synstolking». Du får spørsmål om du vil laste ned filmen, og velger «ja». Du får beskjed når filmen er lastet ned, og velger «OK» for å bekrefte beskjeden.

Når du går på kino

 • Sett smarttelefonen eller nettbrettet i flymodus. Koble øretelefoner til smarttelefonen eller nettbrettet.
 • Velg fanen «Mine filmer».
 • Velg filmen du vil se.
 • Velg «Se denne filmen».
 • Velg «OK» for å starte synstolkingen. Vent imidlertid med å trykke «OK» til filmen starter. Hvis ikke, kan du få problemer med synkroniseringen. Appen lytter nemlig til filmlyden i kinosalen, og bruker denne filmlyden for å foreta synkroniseringen.
 • Du vil høre synstolkingen i øretelefonene og filmlyden i kinosalen. Juster lydstyrken på smarttelefonen eller øretelefonene, for å tilpasse lyden av synstolkingen til lyden i kinosalen.
 • Vær oppmerksom på at det vil ta noe tid før synstolkingen synkroniserer med filmlyden – sannsynligvis ca. et halvt minutt.
 • Får du problemer med synkroniseringen underveis i kinoforestillingen, velger du knappen «synk». Synkroniseringen starter da på nytt. Vær oppmerksom på at det vil ta noe tid før synstolkingen og filmlyden er synkronisert igjen. Hvor lang tid, vil avhenge av type filmlyd. Er det musikk eller såkalt contentum lyd, vil det ta lengre tid, men er det dialog, vil det gå ganske fort.
 • Du har også anledning til å pause synstolkingen underveis i forestillingen og deretter starte den på nytt igjen.

NB! Synstolkingen av «Karenina & I» vil også bli tilgjengelig i appen Moviereading.

På MediaLT sine nettsider kan du lese korte omtaler av de nevnte filmene. «Karenina & I» kan du lese om på Filmweb sine nettsider.