Flere millioner til TT-ordningen

I budsjettet for 2017 er det foreslått 45,2 millioner til satsning på tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Til sammenligning var det i budsjett for 2016 22 millioner.

Nyhetssak fra 06. oktober 2016

Illustrasjonsbilde av en person som setter seg inn i en drosje.

Synshemmede og rullestolbrukere i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag har hatt en ordning med statlig støtte i flere år. Fra 1. juli 2016 kom også synshemmede og rullestolbrukere i hele Aust-Agder og Østfold med i en slik ordning. Samferdselsdepartement har lagt opp til en ordning som skal gi brukerne mulighet til å reise 100 turer i halvåret. Det brukes drosje der man betaler en egenandel per tur.

– Budsjettforslaget sikrer at de som har en ordning i de fire fylkene får et godt transporttilbud også i 2017. Så synshemmede i disse fylkene er glade og lettet i dag. Samtidig er vi i Blindeforbundet utålmodige på vegne av synshemmede i resten av landet, som også har stort behov for et slikt tilbud, sier assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, Karsten Aak.

– Nå etterlyser vi klare vedtak på Stortinget for når en ordning er på plass over hele landet. For mange synshemmede er dette forskjellen på å ha et aktivt liv eller være isolerte, sier Aak.