Flyalarm på mobilen

Den siste tiden har appen Flexilarm fått mye omtale som en universelt utformet app som kan brukes av alle for å få informasjon i alarmsituasjoner. Senest nå i forbindelse med flyalarmen som skal testes kl. 12.00 i dag.

Nyhetssak fra 10. juni 2020

Flyalarm på smarttelefon lanseres i disse dager. På denne telefonen står det "Ingen alarm i ditt område" i vinduet.

Det er ikke mange ukene siden smittevern-appen ble utformet og da «glemte» man universell utforming. Universell utforming er ekstra viktig for denne type samfunnskritiske apper. Dette er også et  brudd på llikestilling- og diskrimineringsloven.

Vi har sett nærmere på appen

En gjennomgang av appen Flexilarm på iPhone hos oss har avdekket flere kritikkverdige mangler. Vi har ikke fått testet hvordan det ser ut når det finnes en alarm i området. Flexilarm har blant annet Statped, Thon Hotels, Amfi, Oslo kommune og flere utdanningssteder på kundelisten. Ved utløst brannalarm skal appen gi en oversikt over rømningsveier, men dette er kartbasert og ikke tilgjengelig for blinde.

Dette er det vi finner mest kritisk

  • Man blir møtt av en startskjerm på engelsk, som for mange vil være utfordrende. Det finnes en Skip-knapp øverst i høyre hjørne, men den er også den mest forklarende av knappene. "Neste" og "Tilbake"-knappene bruker bare en pil som symbol, uten å ha et navn på seg som VoiceOver kan lese. Dette fører til at VoiceOver må gjette, og sier ting som "Kanskje: pil høyre" og "Kanskje: tilbake".
  • I startvinduet får man også informasjon på engelsk om at appen kommer til å spørre deg om posisjonen din og be om å få sende deg varsler.
  • Når man er inne i appen får man en tekst om at det ikke er noen alarmer i ditt område. I tillegg er det en ny knapp uten navn som VoiceOver gjetter er "Kanskje: meny". I menyen er det ikke markert hva som er overskrifter og hva som er knapper man kan trykke på. En grov feil er dessuten at man ikke får lukket menyen med VoiceOver aktivert.