Forslag til statsbudsjett 2019

8. oktober 2018 klokken 10.00 gikk finansminister Siv Jensen på Stortingets talerstol for å legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Vi har ikke funnet noe store endringer i positiv eller negativ retning, men er skuffet over at det ikke er satt av flere midler til TT i forslaget.

Nyhetssak fra 08. oktober 2018

Bilde av en av granittløvene foran Stortinget.

Ingen økning av midlene til dør-til-dør transporttjenesten for funksjonshemmede (TT). 

Vi spurte leder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen om en rask kommentar til budsjettforslaget:
– Jeg er skuffet over TT-budsjettet og hadde håpet at flere fylker kunne kommet med i ordningen fra neste år. Vi ser nå at vi har en stor jobb å gjøre for å sikre at vi får en nasjonal TT-ordning innen 2020. Beløpet er på 139,2 millioner kroner og da er det ikke rom for flere fylker i denne omgang, avslutter Ljøner Hagen.

Seksjonsleder Sverre Fuglerud kommenterer også TT-saken:
– De siste årene har flere fylker kommet inn i den statlige TT-støtten gjennom budsjettforlik mellom regjeringen og KrF og Venstre. Nå er det viktig at det også i år kommer betydelig mer penger gjennom budsjettforliket. De siste årene har det blitt satt av 22,5 millioner kr hvert år i forliket, men nå er det behov for en dobling av dette beløpet for at hele landet skal komme med i ordning med statlig støtte i 2020.

Andre funn

  • Støtten til momskompensasjon øker med 134 mill kr til drøye halvannen milliard kr. I dag får Blindeforbundet tilbake bare om lag 3 av 4 kr som betales inn i moms. Målet er at også frivillige organisasjoner skal få tilbake alt de betaler inn i moms, akkurat slik næringslivet har det. Økningen vil gjøre at Blindeforbundet og andre vil få tilbake en noe større andel av det som betales inn i moms, men frivilligheten savner en opptrappingsplan som viser nå alt som betales inn blir kompensert. For Blindeforbundet alene er dette snakk om flere millioner kr i året.
  • Voksenopplæringskurs gir mange grupper viktige kurs og god opplæring. For synshemmede er dette kurs i punktskrift, å lære hobbier, få tilrettelagte løsninger for å komme ut i naturen og lære språk med tilrettelagte læremidler. Denne støtten er økt fra 208 til 214 mill kr. Dette betyr at prisøkningen er justert.
  • Synshemmede elever i skolen får bistand fra et statlig støttesystem med eksperter på tilrettelegging av undervisning for synshemmede. Også Statped har fått prisjustert støtten så opplegget skal kunne videreføres i 2019.
  • Støtten til organisasjoner av funksjonshemmede har fått en justering for å kompensere for prisstigningen. Men siden medlemstallet i organisasjonene går opp og det over tid kommer flere organisasjoner inn i ordningen er det nok en fare for at støtten Blindeforbundet får fra denne ordningen vil gå ned i 2019.