Frivillighetsmeldinga til behandling på Stortinget.

Frivillighet Norge har sammen med flere store organisasjoner satt fokus på at frivillige organisasjoner skal få tilbake all moms de betaler. Foreløpig er ikke målstreken nådd.

Nyhetssak fra 16. mai 2019

Representanter for noen av de andre organisasjonene, sammen med Sverre Fuglerud (nummer to fra høyre)

Dessverre går ikke regjeringspartiene inn på full momskompensasjon. De øker støtten til 1,8 milliarder kroner fra de snaue 1,6 milliardene det er i dag.– Behovet er i hvert fall 2,2 milliarder kroner bare for å dekke moms til varer og tjenester, sier Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund.

– Jeg var nede på Løvebakken sammen med noen av de andre organisasjonene i dag. Vi fikk møte politikere fra Stortinget og hadde korte budskap til dem om momssaken, 

Vi mener at både dette og moms på investeringer må med. Dette må bli en rettighetsbasert ordning akkurat slik næringslivet har det.Senterpartiet og SV går inn for alt vi ber om, mens AP vil gi dette for varer og tjenester, men har ikke støttet å gi dette for moms relatert til investeringer.

Vi fikk 75% av det vi hadde som momskrav i fjor og med den foreslåtte økningen vil vi ende på ca 80%.For Blindeforbundet er kravet i fjor på ca 2,5 mill kr mer enn det vi fikk, så det dreier seg om store penger for oss og dette gjelder hvert år.

Dette har vært en viktig kamp helt siden 2003, men særlig siden 2009 har Frivillighet Norge hatt dette som den viktigste saken. Den gangen var det drøye 200 millioner kroner til kompensasjon for tjenestemoms, så det har altså økt med nærmere 1,4 milliarder kroner på under 10 år. Vi er langt på vei mot det målet vi har, men denne saken vil vi kjempe hardt for helt til vi er i mål, avslutter en kampklar Fuglerud.