Funn i forslag til statsbudsjett for 2022

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Her er våre foreløpige funn på de områdene som vi holder ekstra øye med.

Nyhetssak fra 12. oktober 2021

Granittløve på forsiden av Stortinget, norsk flagg på taket
Fra forsiden av Stortinget

- Det er mye vi må jobbe med i forslaget til statsbudsjett. Dette sier Norges Blindeforbunds Sverre Fuglerud i en kommentar til regjeringens fremleggelse av statsbudsjett for 2022.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) er veldig viktig at blir god over hele landet for de med store behov. I dag gir staten støtte til denne gruppen gjennom tilskudd til en del fylker.
- Vi er opptatt av at den statlige ordningen må plasseres i NAV for å få en lik ordning over hele landet. Her foreslår regjeringen at de statlige pengene skal gis til fylkene når hele landet er med i ordningen. Det vil gjøre at mange med stort behov som er i ordningen i dag vil miste mye av det de har. Så ordningen må til NAV og det trengs også noe mer penger, sier Fuglerud.

Avkortning i uføretrygden? 

Regjeringen foreslår å gi de med uføretrygd kraftig avkortning hvis de har inntekt ved siden av trygden. I dag er det ikke trekk i uføretrygden før man tjener 42.400 kr. Nå foreslås det at det skal gjøres ett trekk på 30 øre per krone alt fra første tjente krone. Da vil den som i dag tjener 40.000 kr få redusert uføretrygden med 12.000 kr mot ikke noe trekk i dag.
- Denne innstrammingen er vi sterkt uenig i, slår Fuglerud fast.

Det statlige støttesystemet for skolene får et kraftig kutt på 38 mill. kr. fra 693 mill. kr. i år. Dette er et veldig viktig tilbud for synshemmede elever.

Det settes av penger til kompetanseheving lokalt, men vårt inntrykk er at denne kompetansehevingen i liten grad er til hjelp for synshemmede elever. Det har vært flere oppslag i år om synshemmede elever som har en lite tilrettelagt skolehverdag med bruk av digitale læremidler, så det er behov for å styrke Statped nå, ikke svekke dramatisk som det nå legges opp til.

Uendret i brillestøtten til barn

Dessverre er dagens opplegg med støtte for briller til barn videreført til neste år. Det betyr at en liten andel av barn som trenger briller vil få støtte til dette.
Med innstrammingen som kom 1. mars i fjor er antallet som får støtte gått ned med over 60%. Og selv før endringen var det ikke alle barn som kom inn under ordningen. Her må det komme et tilbud som sikrer at alle barn som trenger briller skal få det. I dag kan det være foreldrenes lommebok som avgjør om barna får de brillene de trenger.

Reduksjon i momskompensasjonen

I dag får frivillige organisasjoner bare tilbake deler av momsen som er betalt. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 1,8 milliarder kr. til denne ordningen, men dette beløpet er dessverre redusert for 2022 med 50 millioner kr.

Dette er første gangen beløpet til momskompensasjon er redusert fra ett år til det neste siden det kom en ordning for snart 20 år siden. Det vil bety at organisasjonene vil få en betydelig avkortning på det kravet som fremmes på bakgrunn av innbetalt moms.

Andre funn

Egenandelen for helsetjenester er økt med nesten 500 kr. For mange vil en egenandel på nesten 3.000 kr være en svært betydelig kostnad. Derfor må egenandelen holdes på samme nivå som i år.

Funksjonsassistent til bruk i arbeid er redusert fra 76 til 74 millioner kr. fra det som totalt er satt av i år. Her er det viktig å legge inn nok penger så alle får den bistanden som er nødvendig på jobb.

Det er veldig gledelig at tolketjenesten for døve og døvblinde er økt betydelig. Dette er en veldig viktig ordning.

- Blindeforbundet har mange forslag i statsbudsjettet vi vil jobbe med fremover for å få endret. Og ut fra signalene som har kommet fra AP, SP og SV har vi store forhåpninger om at vi skal nå frem i mange tilfeller, avslutter Fuglerud.