Funn i revidert nasjonalbudsjett 2021

Tirsdag 11.mai la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Her er det vi har funnet som kan være av interesse for medlemmene våre.

Nyhetssak fra 11. mai 2021

Bildet av løven utenfor Stortinget
Bildet av løven utenfor Stortinget

Dette er funnene Blindeforbundet har kommet over til nå: 

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen forslått 20 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Dette er en gladsak, da denne posten var gått tom og det ble gitt avslag på søknader. Aktivitetshjelpemidler gjelder blant annet støtte til tandemsykler. 

Regjeringen foreslår dessverre ingen utvidelse av den nasjonale TT-ordningen i revidert budsjett. Blindeforbundet skal fortsette å jobbe for å få flere fylker med i ordningen. 

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. I revidert nasjonalbudsjett er det blitt foreslått å øke VTA-plassene med 20 millioner kroner. Dette øker tiltaksnivået med om lag 300 plasser i gjennomsnitt, for 2. halvår 2021. 

Arbeidet med endring av momskompensasjon som ble varslet i statsbudsjettet for 2021 er også omtalt i revidert budsjett. Dette arbeidet er komplisert og vil ta tid. Blindeforbundet følger dette tett opp, siden det direkte berører momsen organisasjonen får tilbake. 

Når det gjelder tilbud psykisk helsevern for synshemmede, som nå skal starte opp på Gaustad sykehus, er dette ikke omtalt i revidert nasjonalbudsjett. Fremskrittspartiet har varslet at de vil ta opp denne støtten, slik at det sikres at tilbudet om psykisk helsevern for synshemmede er på samme nivå i årene framover. Foreløpig er det bare avklart hva støtten er på i 2021, som er 2,5 millioner kroner. 

I behandlingen av stortingsmeldingen "Tett på" kom det en flertallsmerknad om å gjeninnføre syns- og audiopedagoger i fylkeskommunene. Dette vil Blindeforbundet jobbe med mot partiene på Stortinget, for å denne ordningen med i revidert budsjett. 

 –Et budsjett uten store overraskelser

Seksjonsleder for samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, sier at årets reviderte budsjett er som det oftest pleier å være – ingen store overraskelser. 

–Vi kommer til å jobbe for at det skal bli noen endringer i forbindelse med forliket regjeringen skal inngå. Blant annet vil vi prøve å få mer penger til tilrettelagt transport, sier Fuglerud.