Godt møte med ministeren for forskning og høyere utdanning

Norges Blindeforbund har hatt møte med ministeren for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Flere viktige temaer ble diskutert og det ble enighet om å forsette samtalene senere.

Nyhetssak fra 13. juni 2018

Fra venstre: Leder i Norges Blindeforbund Unn Ljøne Hagen, minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V), seksjonsleder Sverre Fuglerud og spesialrådgiver Espen Lahnstein.

På møtet ble flere saker som er viktig for synshemmede diskutert. Blant annet resultatet av undersøkelsen som forteller at flere har opplevd å bli anbefalt uføretrygd fremfor utdanning. Videre at det nå er viktig at det settes fortgang i å gjøre læringsplattformer tilgjengelige også for synshemmede.

- Det ble også diskutert at det er viktig at synshemmede studenter får praktisk tilrettelegging på studiestedet og det må utdannes flere synspedagoger og øyeleger, og det er flott hvis andre grupper enn synshemmede får rett til å få produsert studielitteratur ved Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek, men da må biblioteket få økt bevilgningen så ikke andre tilbud blir redusert, sier Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

Det ble også tid til å diskutere Nordahl-utvalgets forslag om å fjerne retten til spesialundervisning og å flytte statpeds oppgaver til fylkene.

Det var et godt møte og Blindeforbundet og departementet vil samarbeide om de sakene som ble diskutert fremover.