Haptisk kommunikasjon, et nyttig verktøy for synshemmede

I samhandling og kommunikasjon er menneskers synssans sentral. Kroppsspråk og uhørlige signaler spiller en viktig rolle når mennesker snakker sammen. En tommel opp, et bekreftende nikk eller en finger som peker ut en retning inngår i mange menneskers nonverbale kommunikasjon.

Nyhetssak fra 29. oktober 2020

Bilde fra filmen: En person med nedsatt syn mottar signaler fra en instruktør på ryggen. De står på en gangvei i en park, og det er andre mennesker i det fjerne.

For personer med nedsatt syn kan viktige faktorer og holdepunkter i kommunikasjonen bli svakere eller forsvinne helt. Andre sanser og alternative teknikker kan kompensere for mye av dette tapet, men aldri fullt ut erstatte syn.

I mange år har personer med et kombinert syn- og hørselstap benyttet haptisk kommunikasjon som et verktøy, i tillegg til annen kommunikasjon. Her brukes berøringssansen for å få informasjon om omgivelsene på en effektiv måte. Dette kan handle om signaler for ledsaging, hvordan et rom ser ut, signaler om personer og reaksjoner for å nevne noe.

Hva er det?

Haptisk kommunikasjon går ut på å gi signaler med hånden på overarmen eller ryggen til personen med nedsatt syn. Signalenes betydning utgjør selve kommunikasjonsverktøyet. Et eksempel kan være å bli forklart hvordan et rom ser ut. Hvor er det dører, vinduer, sittegrupper, andre mennesker og lignende i rommet. Formen på rommet tegnes på ryggen til personen med synshemning, og de forskjellige elementene i rommet har sine egne signaler som vises på "tegningen".

Prosjekt og kursing

Kristin Berg har ledet et prosjekt for å få haptisk kommunikasjon tilgjengelig for personer med synshemning. Profesjonelle instruktører fra firmaet Haptico brukes nå på kurs i kommunikasjonsformen. Responsen fra kursdeltakere viser at verktøyet gjør mange ting enklere i hverdagen.

Seksjonsleder for service i Norges Blindeforbund Hilde Tuhus Sørli er entusiastisk:
- Dette er et viktig prosjekt for svaksynte og blinde for at man skal kunne fremme selvstendighet og delta på samme premisser som seende. Det gir mer kontroll på situasjoner og omgivelser, sier hun.

Veien videre

- Vi ønsker å ta med oss dette videre på kurs i 2021, både konseptet haptisk kommunikasjon, innlemme haptisk ledsaging som en mulighet og bruke haptisk i trening med førerhund, sier Tuhus Sørli.

Det er laget en film fra prosjektet, den kan du se her:

Ønsker du mer informasjon om haptisk kommunikasjon? Ta kontakt med Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling.