Hjelp blinde i Mosambik!

Å være blind under en katatrofe er en katastrofe i seg selv

Nyhetssak fra 28. mars 2019

Bilde av et boligområde delvis under vann. Bygningene er av enkel standard og bare et fåtall har vegger og tak intakt.

Over 1,8 millioner er rammet

Syklonen i Mosambik har gjort at 1,8 million mennesker trenger nødhjelp, over 110.000 sitter i leire – og tallene bare øker. Som blind er man forferdelig utsatt når katastrofer som dette rammer. Som blind ser man ikke når og hvor nødpakker, mat, vann og medisiner deles ut, de har ikke mulighet til å orientere seg i de store folkemassene og de er veldig sårbare overfor overgrep.
Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å være blind når verden rundt deg er kaos.

Haster!

Å høre lyden av tusenvis av desperate mennesker, barn som gråter og folk som leter etter familiemedlemmene sine. Å sitte i stanken av kloakk og sykdom, og å kjenne mennesker du ikke vet hvem er, helt inn til kroppen din – og så kan du ikke se. Du aner ikke hvor du skal gå eller til hvem du kan spørre om hjelp. Du er prisgitt andre menneskers godhet.

Akkurat som blinde og svaksynte i Mosambik er prisgitt oss nå. Vi trenger din hjelp til å få dem i trygghet – og det haster.

 

Det lokale blindeforbundet har 1038 medlemmer i Beira-området, og ca 500 i omkringliggende områder. Vi vet ikke hva som er skjedd med disse. I den avsidesliggende byen Buzi er det fortsatt flom til oppunder takskjegget, og man vet ikke hvordan det står til med folk som bor her.

Ruiner

Syklonen traff rett på blindeforbundets hovedkvarter, og det meste av bygninger og utstyr er ødelagt og ligger i ruiner. Folk har mistet alt de eier. De kan ikke ta med seg en eneste eiendel når de blir reddet ut av flommen. De berger livet, men står igjen med ingenting for å klare seg, ingenting av de kjæreste eiendelene sine, ingen penger, ingen klær. Alt har de måttet gi slipp på.

Hvordan vi hjelper

Mange husløse er nå samlet i camper, og man vet at det er viktig at det blir tatt spesielle hensyn til funksjonshemmede i disse campene. Det blir ofte den sterkestes rett, og vi må sørge for at de som ikke har like forutsetninger også får det de trenger.

Det lokale blindeforbundet reiser rundt til campene sammen med de andre organisasjonene for funksjonshemmede. Sammen oppsøker, finner og hjelper de synshemmede i området. Men de trenger penger til transport og nødhjelps-utstyr, og uten dette stopper hjelpen helt opp.

SMS til medlemmer i Blindeforbundet

Vi har sendt SMS til våre medlemmer med informasjon om hvordan de kan være med å bidra. Avsenderummeret består av 14 siffer, og starter med 203020.

Du kan bidra

I skjemaet nedenfor kan du bidra, eller sende <GI> til 2090. Da støtter du med 250 kroner.