Hjelp - vi har en blind pasient

Med hjelp av animasjonsfilmer vil Blindeforbundet øke forståelsen og kunnskapen om hvordan helsepersonell skal forholde seg i møte med synshemmede.

Nyhetssak fra 02. september 2021

Skjermdump: En helesarbeider trekker  opp en sprøyte, ved siden av sitter det en synshemmet pasient.
Klipp fra en av filmene: En helesarbeider klargjør en sprøyte, ved siden av sitter det en synshemmet pasient.

Blindeforbundet hører historier om blinde og svaksynte som har blitt behandlet dårlig i helsevesenet. De blir ropt opp, men ikke hentet på legekontoret. Resepsjonisten peker og sier "der" når den blinde pasienten lurer på hvor heisen er. Mat blir satt fram uten at pleieren sier fra. Legen kommer inn i rommet uten å presentere seg eller å forberede pasienten på at han/hun skal undersøkes. Det er vanskelig å finne tilbake til rommet, fordi dører ikke er tydelig merket. Informasjon blir ikke gjort tilgjengelig for blinde pasienter. Det er mangel på kunnskap, og ubetenksomhet i møte med synshemmede.

Derfor har Blindeforbundet, takket være støtte fra Stiftelsen Dam, laget animasjonsfilmer rettet mot helsepersonell og helsestudenter. Filmene skal øke forståelsen og kunnskapen om hvordan helsepersonell skal forholde seg til pasienter/klienter som er blinde/svaksynte. Vi har også laget en liten brosjyre og plakat med gode råd i møte med en synshemmet pasient. På disse er det en QR-kode som kan skannes slik at filmene dukker opp.

– Målet er at synshemmede skal bli behandlet med verdighet og respekt i en situasjon hvor de er pasient/hjelpetrengende og ekstra sårbare. Dette vil også kunne komme pårørende som er synshemmede til gode, for eksempel hvis barnet er innlagt på sykehus, sier kommunikasjonssjef Mia Jacobsen.

Se filmene her: