Hjelpestønaden fjernes ikke!

Det går i disse dager ut informasjon fra NAV om at hjelpestønad til hjelp i hjemmet vil opphøre den 1. juli 2018. Vi har fått bekreftet at dette ikke gjelder de med at hjelpestønad sats 1 til 4, det gjelder hjelpestønad sats 0, som skal gi stønad til hjelp i hjemmet.

Nyhetssak fra 12. april 2018

Illustrasjon: Brev fra NAV til Ola og Kari Nordmann, merket "Hjelpestønad"

Hjelpestønad sats 1, 2, 3 og 4 som gjelder hjelpestønad til tilsyn og pleie vil fortsette å gjelde. Sats 2, 3 og 4 er for personer under 18 år, så for de fleste av våre medlemmer er det sats 1 som er den de tenker på når det er snakk om hjelpestønaden.

Hjelpestønad til hjelp i hjemmet har ikke vært gitt til nye medlemmer av folketrygden siden 1992, da kommunene fikk ansvaret for denne type hjelp. En av grunnene til at man har fortsatt å gi til de som hadde vedtak om stønad fra 1992 eller tidligere, er at det ville bli et for stort press på kommunene hvis man avsluttet stønaden på det tidspunktet.

Når det gjelder hjelpestønad til tilsyn og pleie, så forsvinner altså ikke den. De som mister hjelpestønad sats 0, og som fortsatt trenger hjelp til matlaging, rydding, vasking, innkjøp, osv. må søke kommunen om hjelp til dette.

De som ikke har hjelpestønad sats 1 (tilsyn og pleie), kan selvsagt søke om dette, men det skal altså dekke et annet behov. Man må ha behov for tilsyn og pleie på grunn av den medisinske tilstanden for å få hjelpestønad sats 1. Det går frem av loven at de som er tilstrekkelig synshemmet, blant annet har mindre enn 10 grader syn eller har såkalt fingertelling på 1 meter eller mindre, får innvilget søknaden automatisk.

I informasjonsbrevet fra NAV refereres det ikke til satsene i hjelpestønaden, NAV skriver kun om hjelpestønad til hjelp i hjemmet. Det er derfor forståelig at man kan misforstå brevet og tro at hjelpestønaden faller helt bort. Det går frem av brevet at man kan ha rett til annen stønad, og at man kan finne informasjon om hjelpestønad til tilsyn og pleie på nav.no. De sier heller ikke noe om at det er kommunene som i dag har ansvaret for denne typen hjelp.

Hvis du lurer på noe i denne saken så ta gjerne kontakt Medlemssenteret vårt på telefon 21 97 70 00, eller Rehabiliteringsavdelingen vår på 23 21 50 00.