Hjertelig velkommen til nok et spennende (digitalt) foreldrekurs!

OPPDATERT PROGRAM: Det nærmer seg foreldrekurs og det har blitt digitalt. Kurset er for foreldre til synshemmede barn, og for svaksynte og blinde foreldre.Er du, eller kjenner du noen i målgruppen, meld dere på i dag! Kurset avholdes helgen 13. til 15. november 2020 ved Hurdal syn- og mestringssenter.

Nyhetssak fra 16. oktober 2020

oversikts bilde av Hurdal syn og mestringssenter

Kurset vil arrangeres som et heldigitalt arrangement!

Påmelding

Meld deg på nettskjemaet vårt via denne lenken
Det er ønskelig at folk melder seg på kurset via nettskjemaet vårt!

For spørsmål, ta kontakt med Espen Lahnstein på e-post esl@blindeforbundet.no eller tlf. 23 21 50 34
Vi gleder oss, og håper på å se deg der!

Program digitalt foreldrekurs

Lørdag 14. november 2020 (Zoom)

Dette vil bli et dagsarrangement på lørdag, men vi ønsker å åpne for et sosialt treffpunkt på fredag kveld for de som ønsker det.

FREDAG 13.11.:

Treffpunkt for nye på kurs fra kl. 19 00

LØRDAG 14.11.

09.00 Åpning

09.15 Å si de vanskelige tingene: Syns- og mobilitetspedagog Marthe Berg og Lena Gimse fra Norges Blindeforbunds Ungdom reflekterer omkring hvordan det kan være vanskelig for synshemmede å oppfatte hva som er sosialt akseptert og ikke, og deler sine tanker omkring viktigheten av å snakke om dette.

10.30 Ungdomspanelet diskuterer sosiale koder, kroppsspråk og annerledeshet.

11.30 Lunsj

12. 30 Hvordan er det å vokse opp med et synshemmet søsken? Søskenparet Leif-Peder og Solveig-Marie Oma deler sine tanker.

13.30. Hvordan er det å vokse opp med to synshemmede foreldre? Vera Øyan (17) forteller.

14.30 Statssekretæren svarer: Hvordan vil myndighetene sikre inkludering av blinde og sterkt svaksynte barn i læringsmiljøet og forhindre utenforskap?

15.30 Adrian Lund: Tidligere 71°nord-deltaker som definitivt ikke følger de sosiale kodene! Han lever med diagnosen Tourettes Syndrom, og har kjent mye på utenforskap på grunn av dette. Hans historie er full av annerledeshet og utfordringer, men også mestring, pågangsmot og en god dose humor.

19.00 Digitalt treffpunkt. Noen av oss er der hele kvelden, og alle som vil kan komme og «henge» når det måtte passe utover kvelden.