Høie sier fastleger skal ta imot kontanter

Mange fastlegekontorer krever nå at pasientene må betale gjennom en automat – hvis ikke sender de faktura med ekstra gebyr. Dette har de ikke lov til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nyhetssak fra 12. desember 2017

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fastholder at fastlegene ikke kan nekte å ta i mot betaling i norske kontanter. Foto: Bjørn Stuedal

Både eldre og synshemmede sliter med å bruke automater for betaling hos fastlegen, og de fleste legekontorer tilbyr ikke noe annet alternativ enn å skrive ut faktura der de legger på et ekstra fakturagebyr. Mange medlemmer har kontaktet Blindeforbundet i frustrasjon over dette, og i november stilte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spørsmål til helseministeren om denne praksisen: «Mener statsråden fastlegekontor har anledning til å ilegge gebyr for pasienter som ikke klarer å benytte seg av betalingsautomat, og vil regjeringen treffe tiltak for å hindre at fastlegekontor ilegger gebyr til pasienter som av denne grunn gis faktura?».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var klinkende klar i sitt svar: «Fastleger kan ikke kreve fakturagebyr av pasientene dersom fakturaen utstedes fordi fastlegekontoret ikke aksepterer kontant betaling eller dersom betalingsmaskinen er for komplisert å bruke for eldre person eller en person med funksjonsnedsettelser. Jeg understreker i denne sammenheng at norske kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Fastlegepraksiser må derfor akseptere å motta betaling i norske kontanter.»

Høie svarer videre at han mener regelverket knyttet til bruk av fakturagebyr er klart, og at han forventer at fastleger forholder seg til dette regelverket: Han viser til at fastlegeordningen er en kommunal tjeneste og oppgave, og at det derfor er en kommunal oppgave å følge opp fastleger som bryter regelverket knyttet til pasientbetaling.

«Jeg oppfordrer dem som opplever dette å ta det opp med fastlegen. Om dette ikke fører frem bør de kontakte kommunen. Hvis ingen av disse tiltakene gir ønsket effekt, kan pasienten vurdere å klage vedkommende fastlege inn til Fylkesmannen.» sier Høie. Han vil også ta opp problemstillingen med Legeforeningen sentralt, for på denne måten å redusere problemet.