Honnørrabatt på kollektivtransport - nytt tilleggslegitimasjonskort.

Uføretrygdede, blinde og sterkt svaksynte får honnørrabatt etter nærmere bestemmelser ved fremvisning av et tilleggslegitimasjonskort som utstedes av NAV eller Norges Blindeforbund. Blindeforbundet utsteder til blinde/sterkt svaksynte, mens NAV utsteder til alle andre. Fra januar 2017 kommer kortet i ny utgave, produsert i tynn plast og har tilsvarende størrelse som et bankkort

Nyhetssak fra 23. januar 2017

Slik ser det nye kortet ut. Det er produsert i tynn plast og har tilsvarende størrelse som et bankkort.

Kortet er nytt, men ordningen er ellers den samme som tidligere. Det vil si at legitimasjonskortet sammen med annen legitimasjon gir rett til honnørrabatt på transportmidler som mottar offentlig tilskudd. Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle / registrert partner uansett dennes alder.

Har du ikke kort men fyller vilkårene for å få, eller trenger du nytt kort? Ta kontakt på eller ring vår rehabiliteringsavdeling i Oslo på 23 21 50 00.

Gammelt kort er fremdeles gyldig.

På kortes framside skal det fylles ut personalia på innehaveren samt utsteders stempel og signatur. På baksiden står det: Sammen med annen legitimasjon gir dette kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte, så lenge kortets innehaver mottar uføretrygd. Kortet gir også rett til honnørrabatt til medfølgende ektefelle/registrert partner uansett alder.