Hør landstyremøtet på Radio Z

Fredag 5. til søndag 7. mars 2021 rigges det for at du kan følge landstyremøtet vårt direkte på Radio Z. En liten formalitet må avklares først, en endring i forretningsorden, og så går møtet forhåpentligvis på lufta.

Nyhetssak fra 02. mars 2021

Norgeskart omgitt av siluetter  og zoom logoer
Landsstyremøtet blir avholdt på Zoom, og delegater fra hele landet er med.

Møtet blir avholdt digitalt på Zoom, men du hører det via Radio Z som du finner her. I radiospilleren finner du også sendeskjema.

Saker som skal behandles er blant annet godkjenning av årsmelding for Norges Blindeforbund for 2020, en statusrapport om TT-saken, orientering om finansstrategien i forbundet, og en diskusjon om genterapi.

Tilgang til dokumentene

Du får tilgang til protokoller og kan se sakspapirer til møtet i Hvelvet. Som medlem eller ansatt i Norges Blindeforbund kan du logge deg inn etter at du har registrert deg der. Du må bruke den e-postadressen som du er registrert med i medlemsregisteret vårt. Sliter du med tilgang,ta kontakt med medlemssenteret vårt.

Vil du følge møtet sammen med andre?

Det vil også være oppe et rom på plattformen Zoom i helga hvor det blir mulighet for å høre på landsstyremøte sammen med andre. Lenken til dette rommet er: https://us02web.zoom.us/j/83153316271...
Her vil det sitte en fin gjeng som vil ta deg godt imot, og om du er ny på Zoom og usikker på hvordan det virker vil du få god hjelp av de andre deltakerne.

Møte- og tidsplan:

Tidsskjema og saksliste for Landsstyremøtet 5. – 7. mars 2021

Tidsskjema og sakliste foreslås som følger med rett til at møtet kan gjøre nødvendige endringer i tid og rekkefølge underveis i møtet.

Fredag

17:00 Møtestart
1. Navneopprop og godkjenning av forretningsorden.
Strømming av møtet på Radio Z starter under forutsetning av at forretningsorden blir vedtatt.
2. Åpning v/forbundsleder Terje Andre Olsen.
3. Godkjenning av innkalling, sakliste og veiledende program.
4. Valg av dirigent, tellenemnd og protokollunderskrivere.
5. Sentralstyrets protokoller siden forrige landsstyremøte.
6. Landsstyremøtet i juni, jf. Sentralstyresak 15/21.
18:00 – 18:15 Pause
7. TT saken, status og veien videre, v/ seksjonsleder for samfunnskontakt Sverre Fuglerud.
19:00 Møteslutt

Det er som oftest quizkveld på Zoom hver fredag som åpner 19:00 og starter 19:30 og kan benyttes hvis noen får abstinenser av for lite quiz eller Zoom.

Lørdag

09:00 Møtestart
8. Orientering om finansstrategi, v/ inntektssjef Leif Wien Jensen, jf. sentralstyresak 18/21 og 46/21.
9. Organisasjonsmøter i 2021, jf. Sentralstyresak 50/21.
10. Norges Blindeforbunds årsmelding for 2020, jf. Sentralstyresak 06/21 og 33/21.
10:30 – 11:00 Pause
11. Rapport om aktuelle interessepolitiske saker, v/seksjonsleder for samfunnskontakt Sverre Fuglerud.
12:30 Lengre pause

14:00 Møtestart
12. Genterapi, innledning fra Lars Rovik Ødegård, spesialrådgiver i Norges Handikapforbund, og drøfting av Blindeforbundets standpunkt, jf. sentralstyresak 318/20.
15:30 Møteslutt

Søndag

09:00 Møtestart
13. Informasjon om Norges Blindeforbund sitt internasjonale arbeid.
10:00 – 10:15 Pause
14. Rapport om arbeidet i Norges Blindeforbunds Ungdom, v/NBfU-observatøren.
15. Spontan spørretime.
16. Avslutning
11:30 Møteslutt