Høye skuldre og ømme nakker når diagnoselisten fjernes

Det vil gå på helsa løs når retten til gratis fysioterapi faller bort etter budsjettforliket. Sterkt svaksynte og blinde er blant de som omfattes av ordningen som gjelder i dag.

Nyhetssak fra 06. desember 2016

— Behandlingen jeg får en gang i uka, er en av grunnene til at jeg kan være i full jobb, sier Bjørn Roger Johansen, rehabiliteringskoordinator i Norges Blindeforbund. På bildet sitter han ved dataskjermen på kontoret sitt.

Fysioterapi kan bli dyrere for pasienter som i dag fritas for egenandel ved at de har en sykdom som står på diagnoselisten. I dag omfatter denne sykdomslisten (diagnoselisten) mange ulike diagnoser, som alle gir fritak for egenandel ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i, eller som har driftsavtale med kommunen.

— Det betyr mye for særlig svaksynte i arbeid og som sliter med stive skuldre og nakkeproblemer, at man kan gå regelmessig til fysioterapi og på den måten lettere stå i jobb, sier leder i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen.
Både KrF og Venstre gikk i sine alternative budsjetter inn for å la pasientene beholde denne retten, det samme ønsket opposisjonen på Stortinget. Etter budsjettforliket har denne retten altså falt bort.

Bjørn Roger Johansen har «kontorjobb» og er helt avhengig av fysioterapi for å fungere. Med budsjettforliket vil han få en ekstrautgift funksjonsfriske ikke har, for å kunne stå i full jobb.
— Behandlingen jeg får en gang i uka, er en av grunnene til at jeg kan være i full jobb. Som sterkt svaksynt får jeg lett spenninger, og fysioen holder det i sjakk. Det må nemlig mer til enn enkle øvelser på egenhånd, sier han.