Humanitær katastrofe Mosambik

Torsdag 14. mars rammet syklonen Idai det sentrale Mosambik og østlige Zimbabwe. Hardt rammet er forstaden Dondo og havnebyen Beira, hvor det Mosambikiske blindeforbundet (ACAMO) har sitt hovedkvarter.

Nyhetssak fra 20. mars 2019

Flyfoto fra havneområdet i Beira. Vannstanden er mye høyere enn normalt og mye av bebyggelsen ligger under vann. Foto: AFP PHOTO / HO / UN WORLD FOOD PROGRAMME

Det er estimert at opptil 1,7 millioner mennesker er eller vil bli rammet av denne katastrofen. Programme director Geir Finstad i Norges Blindeforbund var tidligere denne uken i kontakt med organisasjonen Light For The World som sier at i Beira med 550 000 innbyggere, og Dondo med sine mellom 70 000 og over 100 000 innbyggere, har ikke sykehuset lenger kapasitet til å ta imot flere skadede.

Det blir også rapportert at innbyggerne har begrenset tilgang til mat og at matvareprisene har steget kraftig. Matforsyninger har så smått kommet i gang denne uken til de mest nødstilte, men kun via flyplassen og havna.

All veiforbindelse med resten av Mosambik er brutt fra Dondo, Beira og områdene rundt. Økt flom og fortsatt kraftig uvær vil forverre situasjonen. Elektrisitet og telefonlinjer er delvis ute av funksjon og tilgang til shelters, til rent vann og mat er kritisk.

Blindeforbundet har to prosjekter i Mosambik og samarbeide med ACAMO siden 1997.

– I dag (20. mars) fikk jeg endelig tak i en representant for ACAMO på en dårlig telefonlinje. Hun kunne fortelle at hovedkvarterets tolv ansatte er nå gjort rede for, sier en lettet Finstad, men at det er omfattende materielle skader på hovedkvarteret og andre av organisasjonens eiendommer.

– Det ble også bekreftet at generalsekretæren og ACAMOS visepresident som begge bor i Dondo, nord for Beira, etter forholdene har det bra. Bare i Dondo og Beira har ACAMO 1038 registrerte medlemmer, og 4 515 registrerte medlemmer i de to rammede provinsene Sofala og Manica, sør og vest for Beira, sier Finstad.Intervju med Geir Finstad på Radio Z  

Syklonen Idai - Mosambik 2019

 

Det totale antallet blinde og svaksynte er selvfølgelig høyere og antallet funksjonshemmede er ikke gjort rede for på noen måte. Derimot er situasjonen til elever og ansatte ved Instituttet for blinde og svaksynte i Beira, som huser mellom 50 og 60 synshemmede barn og ungdom fra hele Mosambik, avklart og det rapporteres at de er fysisk uskadd.

Vil bidra til gjenoppbygging

– Det var veldig godt å høre at internasjonal avdeling har fått kontakt med staben i ACAMO og at de har overlevd den forferdelige syklonen. Men jeg er bekymret for svaksynte og blinde som nå skal prøve å leve under slike katastrofale forhold, sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen og oppfordrer nordmenn til å støtte nødhjelpsarbeidet som foregår.

Bilde av Unn Ljøner Hagen

– Etter hvert vil Blindeforbundet bidra til oppbyggingsarbeidet, men nå handler det først og fremst mat, husly og helsehjelp, sier Hagen.

Funksjonshemmede ofte blant de hardest rammede

Gjennom Atlas Alliansen som er paraplyorganisasjon og representerer tretten organisasjoner av funksjonshemmede i Norge, påpekes nå viktigheten av fokus på mennesker med funksjonshemninger i redningsarbeidet og den humanitære innsatsen som nå blir satt inn i Sofala og Manica-provinsen.

– Mennesker med funksjonshemning er ofte blant de fattigste i sine samfunn og er dermed ekstra hardt rammet når katastrofen inntreffer slik vi nå ser det i Mosambik og Zimbabwe. Mange mennesker med funksjonshemning vil heller ikke selv kunne oppsøke hjelp, eller være i stand til å motta informasjon som ikke er tilrettelagt for dem, avslutter Geir Finstad.