Hvert femte barn har synsproblemer.

Miniseminar i samarbeid med Norges Optikerforbund: Synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen.

Nyhetssak fra 17. august 2017

Sendingen starter klokken 10:00 og varer til cirka klokken 11:45

Hvert femte barn har synsproblemer. Synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen.

Lenke til videostrøm

Flere undersøkelser viser at minst hvert femte barn i skolen har synsproblemer. De fleste av disse er ikke klar over det selv, og nedsatt syn kan få store konsekvenser for skolehverdagen. Det gir økt fare for frafall og mange barn får fysiske plager og dårligere resultater enn de kunne fått.
Det er derfor nødvendig at det innføres regelmessige synskontroller i skoleløpet, slik at flest mulig unngår disse problemene.

Gjennom spennende foredrag, der siste nytt av forskning legges frem, og samtale med ledende politikere i panelet, er målet å finne løsninger som gjør at barn med dårlig syn får hjelp tidlig.

Program:

Kl. 10.00. Åpning ved Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund. Ingen skal gå gjennom skolegangen med uoppdaget dårlig syn.

Kl. 10.10. Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund. Optikerne møter mange barn som har gått lenge med dårlig syn.

Kl. 10.20. "Hvert femte barn har synsproblemer. Synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen." Rigmor Baraas, professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge.

Kl. 10.40. Samtale om hvordan synsproblemer hos barn kan fanges opp tidlig.

kl. 11.30. Avslutning ved Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.

Deltakere i samtalen:

Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for FrP og leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Frode G. Hestnes, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.

Barneombud Anne Lindboe

Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.

Rigmor Baraas, professor ved Høgskolen i Sørøst Norge.

Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentang for Krf. og første nestleder i Familie- og Kulturkomiteen

Samtaleleder, Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund.