I førersetet for førerhund

Norges Blindeforbunds førerhundskole vant Navs anbud på førerhunder.

Nyhetssak fra 26. september 2015

Blindeforbundet fikk tildelt en produksjon og levering på 20 førerhunder i året fra 2016. Her sitter en lys og fire sorte labrador retrievere og venter på undervisning.

Denne uka ble det klart at Norges Blindeforbunds førerhundskole vant Navs anbud på levering av førerhunder. Dette er Blindeforbundet svært fornøyd med.

– Norges Blindeforbunds førerhundskole er jo veldig glad, fornøyd og stolt over at vi har vunnet Navs anbudskonkurranse på førerhunder, sa seksjonsleder i Service Birgitte Lilletvedt i et intervju med May Britt Haug i Radio Z. – Norges Blindeforbund ønsker å være i førersetet når det gjelder førerhund. En førerhund er et utrolig viktig hjelpemiddel og en god venn, understreker Lilletvedt.

Enda flere

Tidligere har Blindeforbundets førerhundskole hatt en produksjonstildeling på inntil tolv hunder i året. Nav har nå til hensikt å inngå kontrakt med Blindeforbundets førerhundskole fra 1.januar 2016 om leveranse på inntil 20 hunder hvert år, avhengig av innmeldt behov.

– Vi fikk tildelt et høyere antall hunder enn det vi meldte til Nav om at vi har kapasitet til, forteller Lilletvedt. Vi må legge planer i løpet av høsten for hvordan vi skal organisere dette og hvordan vi bruker våre samarbeidspartnere for å levere best kvalitet.

Dette resultatet vil gjøre det mulig for Blindeforbundets førerhundskole å trene opp flere hunder. Videre vil enda flere brukere få anledning til å få hunder fra skolen. Organisasjonens førerhundskole vet hva det innebærer og har mye kunnskap om hvordan det er å ha førerhund.

Etter anbudsrunden ble det klart at NAV har til hensikt å inngå kontrakt med Lund Hundetjenster med inntil 15 hunder pr år, mens NAV ønsker å inngå kontrakt med Lions Førerhundskole med inntil 10 hunder. Videre vant Lions anbudet på forkurs for synshemmede som ønsker førerhund. Blindeforbundets førerhundskole har hatt disse kursene tidligere. Lilletvedt forteller at denne runden hadde andre kriterier.  – Her var kun pris utslagsgivende. Vi valgte å gi en pris til Nav som dekket utgiftene vi har for forkurset.

Kvalitet framfor pris

Dette er den tredje anbudsrunden i førerhundskolenes historie og endringene trer i kraft ved årsskiftet. Avtalen gjelder i fire år, med opsjon på ytterligere to år.
– Fordelen er at det gir god grad av forutsigbarhet i anbudsperioden, mener Lilletvedt.

Nav har endret sine vurderingskriterier og vektet i denne runden kvalitet høyere enn pris. Lilletvedt forteller at Blindeforbundet har jobbet med overfor Nav å få til en endring fra forrige anbudsrunde.

– Ofte er det de som er lavest i pris som vinner anbudsrunden. Denne runden har både kvalitet og pris vært kriterier. Og kvalitet har telt mest.

Gode tilbakemeldinger internasjonalt

I sommer kom to revisorer fra International Guide Dog Federation på besøk til Hurdal. De er begge utdannet førerhundtrenere og foretok en internasjonal revisjon av Blindeforbundets førerhundskole. Blant annet var revisorene med på samtreningskurs på Hurdal syn-og mestringssenter. Her observerte de praksis i en uke. De gikk gjennom alle rutiner og vurderte hvordan førerhundtrenerne trente sine hunder. I tillegg så de på hvordan opplæringen av brukerne fungerte. Blindeforbundet bestod akkrediteringsprøven med glans. Representantene fra International Guide Dog Federation trakk særlig fram Hurdal syn- og mestringssenter som en god samtreningsarena. Blindeforbundet har vært akkreditert tidligere og det var en rutine å fornye akkrediteringen. Likevel er det veldig gledelig at vi fikk så gode vurderinger.

Glede

Lilletvedt forteller at planleggingen for de neste årene så vidt er i gang.

– Vi er i startgropen av arbeidet nå. Jeg er sikker på at vi skal klare å gjennomføre denne leveransen til Nav og til glede for førerhund-brukere rundt omkring i landet, avslutter hun.