Informasjon fra NAV om utlevering og oppfølging av førerhunder og servicehunder

Som leverandør av førerhund og servicehund til NAV, har vi mottatt informasjon om hvordan vi som produsent skal forholde oss til inngåtte avtaler under den pågående koronapandemien. ̶̶ Vi skal få til en kursløsning som passer for både bruker og skolen, sier førerhundkoordinator.

Nyhetssak fra 26. mars 2020

Flere labrador retrievere i fellesdekk, noen sorte og noen lyse.

Kontoret for brukeranskaffelser i NAV skriver i et informasjonsbrev at leverandører, brukere og NAV selv opplever situasjonen som krevende og at de tilpasser driften i henhold til de råd og anbefalinger som gis av helsemyndighetene.

I den nåværende fasen, handler det i stor grad om å bidra til å redusere spredning av viruset.

Bestillinger fra NAV på førerhunder og servicehunder

NAV vil forsøke å opprettholde driften, men med nødvendige tilpasninger. Prioritering nummer én blir liv og helse for både ansatte i NAV, leverandører og brukere.

Leverandørene må derfor påregne et lavere aktivitetsnivå i denne fasen av pandemien.

Utlevering av tjenestehunder

Graden av direktelevering av hjelpemidler til brukere vil øke på alle hjelpemiddelområder så lenge koronasituasjonen er som den er.

Der leverandør ser mulighet for utlevering av hund, uten at det øker risiko for smitte, er det viktig for NAV at både leverandør og bruker er komfortabel med utlevering av hunden og de aktivitetene som er knyttet til det.

Det er videre viktig for NAV at både leverandør og bruker føler seg komfortabel med gjennomføring av kurs og andre oppfølginger.

Gjennomføringene av aktiviteter vil derfor kunne avvike fra vanlige praksis, og det kan være behov for løsninger som ikke er nedfelt i avtalen mellom NAV og leverandør.

Så lenge disse er forsvarlige og i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, er det ønskelig at aktivitetene gjennomføres.

Kennelopphold

Utvidet oppfølging bestilles når brukeren på grunn av langvarige helsemessige årsaker ikke kan bruke tjenestehunden en periode.

Dette kan bli en realitet for noen brukere under denne pandemien. NAV dekker utgiftene til denne tjenesten iht. avtalt døgnpris.

Dersom en bruker med hund blir isolert etter påvist korona og ikke har noen som kan ta vare på hunden, blir det også her viktig at leverandør unngår fysisk kontakt/nærhet til bruker ved henting av hunden.

I situasjonen vi er i nå, vil oppstalling hos leverandør på grunn av smittevernrestriksjoner eller andre omstendigheter grunnet Korona ikke alltid være mulig.

Leverandør tar da kontakt med NAV for å se på mulighetene for å få dekket utgiftene for oppstalling på kennel.

Hundetreningen går som vanlig

Førerhundkoordinator ved Norges Blindeforbunds førerhundskole, AnnSofie Englund Evensen, forteller at det er normal aktivitet på både hunder og førerhundtrenere.

̶̶ Det er litt spøkelsesaktig å være ute å gå i gatene om dagen, flere og flere butikker stenger dørene og det er merkbart mye mindre folk ute og går, forteller hun.

Driften går som planlagt og skolen holder kontakten med de brukerne som skal ha hund nå til våren.

 ̶̶ Vi skal få til en kursløsning som passer for både bruker og skolen, og som ivaretar helsemyndighetenes oppfordringer.

Ellers er vi alltid å få tak i på telefon hvis brukerne har noen spørsmål i anledning den uvanlige situasjonen vi er i, avslutter AnnSofie.