Invitasjon: Rekrutteringssamling for nye mentorer

Rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund inviterer til rekrutteringssamling for nye mentorer ved Hurdal syn- og mestringssenter fra 24. til 26. januar 2020.

Nyhetssak fra 21. november 2019

Sort-hvitt bilde av linjal, blyant og viskelær.

Norges blindeforbund har lang tradisjon for likepersonsarbeid for å bistå synshemmede. Med likepersonsarbeid menes at en mer erfaren synshemmet bistår en annen med å tilpasse seg tilværelsen med nedsatt syn.

En mentor hos oss er en person med nedsatt syn, som er i et fast og velfungerende arbeidsforhold, og som innehar rollen som likeperson for andre synshemmede som ønsker å komme ut i eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Vi har nå behov for å rekruttere flere mentorer og inviterer derfor aktuelle kandidater med på samling. På mentorsamlingen vil nye mentorer møte erfarene mentorer, få informasjon om hva det vil si å være mentor og få et innblikk i måten mentorene jobber på. I rollen som likeperson ligger det at arbeidet som mentor er ulønnet, og mentorene skal ikke være rådgivere. Rehabiliteringsavdelingen dekker opphold og reiseutgifter i forbindelse med samlinger.

Mentorene våre får opplæring i løsningsfokusert tilnærming, (LØFT), som benyttes når mentorene utfører sine oppdrag. Mentorenes hovedoppgave er å være gruppeveiledere under karriereverksted, seminar om arbeid, to ganger i året. Mentorenes rolle under et karriereverksted har varighet fra fredag kveld til søndag etter lunsj. I tillegg kan en mentor bli forespurt om å ta en telefonsamtale eller kommunisere via e-post med enkeltpersoner som ønsker erfaringsutveksling og innspill i sin prosess mot jobb. All kontakt og oppdrag som mentor gjøres via rehabiliteringsavdelingen.

Som mentor får du være med å utgjøre en forskjell for personer som ønsker å komme ut i jobb. Mentorene beskriver sin rolle som svært meningsfull og spennende. I tillegg er det sosiale aspektet under mentorsamlingene og karrierverkstedene svært viktig.

Deltakelse på mentorsamlingen fra 24. til 26. januar er uforpliktende for begge parter. Dersom dette høres ut som noe du kan tenke deg å delta på, eller om du har spørsmål, så ta kontakt med:

Gry Berg på tlf. 23215086 eller e-post