Invitasjon til konferanse

Hvordan hindre frafall fra arbeidslivet og hvordan bedre den psykiske helsen?

Nyhetssak fra 20. august 2019

Grafikk: Mann sitter på en benk, holder seg til hodet.

Konferansen finner sted torsdag 19. september på Park Inn hotell Gardermoen. Hotellet ligger helt inntil flyplassen og assistanseordningen på Gardermoen kan ledsage til hotellet.
Konferansen varer fra kl. 11.00 til 15.00 og det serveres lunsj. Det er en egenandel på kr. 800 og påmeldingsfrist fredag 13. september til . Har du allergier eller andre ting vi skal ta hensyn til, gi oss beskjed. Vi anbefaler at helseopplysninger ikke gis via e-post.

IKT-barrierer i arbeidslivet

Forsker Till Halbach ved Norsk regnesentral vil presentere en fersk undersøkelse som bl.a. viser at mange synshemmede har sluttet i jobb pga. IKT-barrierer. Deretter vil det være en panelsamtale der politikere, direktør fra arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, FFOs generalsekretær og representanter fra blindeforbundet vil diskutere tiltak for at flere synshemmede skal komme i jobb.

Depresjon og ensomhet blant synshemmede: Hvem sliter mest, og kan det forebygges?

Audun Brunes fra NKVTS presenterer undersøkelse om psykisk helse blant synshemmede. Den viser at en mye større andel av synshemmede enn befolkningen generelt har psykiske problemer, men at mestring av hverdagen og aktiv bruk av hjelpemidler har betydning for den psykiske helsen. Deretter vil det være en panelsamtale med politikere, psykolog fra Gaustad sykehus og representanter fra blindeforbundet som diskutere hvordan den psykiske helsen blant synshemmede kan bli bedre.

Program for dagen

Konferansen vil bli ledet av seksjonsleder i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud

11.00 Velkommen ved forbundsleder Unn Ljøner Hagen

11.05 Åpning av konferansen ved likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm

11.15 Presentasjon av fersk undersøkelse om IKT barrierer i arbeidslivet, ved seniorforsker Till Halbach fra Norsk Regnesentral.

11.40 Panelsamtale om tiltak for at flere synshemmede skal komme i jobb.

Deltakere i panelet er:

  • Stortingsrepresentant for AP, Maria Aasen-Svendsrud
  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Direktør arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen
  • Leder i FFO, Eva Buschmann
  • Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom, Kristoffer Lium
  • Nestleder i Norges Blindeforbund, Terje Andre Olsen
  • Generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte

12.30 Lunsj

13.30 Depresjon og ensomhet blant synshemmede: Hvem sliter mest, og kan det forebygges? Presentasjon av undersøkelse om psykisk helse blant synshemmede, ved forsker II/PhD Audun Brunes fra nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

14.00 Panelsamtale om hvordan den psykiske helsen blant synshemmede kan bli bedre.

Deltakere i panelet er:

  • Stortingsrepresentant for KrF og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold
  • Leder for voksenenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, pskolog og PhD Marianne Bang Hansen
  • Forbundsleder i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen

14.55 Avslutning

Har du ikke anledning til å komme? Vi sender lyden fra konferansen på Radio Z.

Ved spørsmål ta kontakt med Sverre Fuglerud mob: 990 03 662

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende konferanse.

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund