Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert

Lurer du på hva du kan gjøre med diskriminering, eller sagt på en annen måte: Hvilke rettigheter har du om du har blitt diskriminert?

Nyhetssak fra 03. desember 2021

Portrettbilde av Miranda Moen, prosjektleder interessepolitisk avdeling
Leder prosjektet: Miranda Moen, prosjektleder interessepolitisk avdeling. (Foto: Sara Angelica Spilling)

Av: Miranda Moen, prosjektleder interessepolitisk avdeling

Prosjektet «Rettshjelp for syns- og hørselshemmede» vil kunne gi svar. Prosjektet er for alle syns- og hørselshemmede, med aktiviteter fra januar 2022 til 2023.

Målet med prosjektet er å gi syns- og hørselshemmede kunnskap om sitt diskrimineringsvern, altså likestillings- og diskrimineringsloven, og hvordan man går frem for å klage til Diskrimineringsnemda.

Bak prosjektet står Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Stopp Diskrimineringen. Organisasjonene har god kompetanse på diskriminering og klagesaker, som med prosjektet samles i en satsning for å styrke disse ressursene ytterligere.

Få flere til å klage

Det er godt dokumentert at syns- og hørselshemmede blir diskriminert og opplever fordommer på sentrale samfunnsområder, slik som arbeidsliv, utdanning, politikk og fritid. Samtidig er det mange som av ulike grunner vegrer seg for å klage.

Dette ønsker organisasjonene bak prosjektet å gjøre noe med. Deltakerne skal bli mer bevisst på hva diskriminering er, motivere flere til å klage og bistå de som vil med klagesaker. Prosjektet gir dermed syns- og hørselshemmede økt eierskap til diskrimineringslovverket, men også bedre livskvalitet, økt selvtillit og mindre avmakt i eget liv.

Positivt med flere klagesaker

Det er positivt på flere måter å øke antall klagesaker fra syns- og hørselshemmede. Konkrete tall fremfor mørketall er viktig for pådriverarbeidet som gjøres av organisasjonene for funksjonshemmedes rettigheter og levevilkår, blant annet inkorporering av FN-konvensjonen om funksjonshemmede sine rettigheter (CRPD).

Virksomheter som blir dømt for manglende universell utforming pålegges å gjøre endringer av sin diskriminerende praksis. Og en klager kan få oppreisning og erstatning.

Prosjektet tilbyr blant annet webinarer om temaet, samt workshops/studiegrupper, hvor man kan gå mer i dybden på erfaringer, og få bistand med klagesaker. Prosjektet skal også utforme nettbasert og tilgjengelig universell utformet veiledning om diskriminering og klager.

Er du nysgjerrig på å delta, eller brenner inne med en sak? Kontakt meg gjerne på miranda.moen@blindeforbundet.no eller følg prosjektet på Facebook-siden Rettshjelp for syns- og hørselshemmede.