Klagen fra Veiviseren avvist

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avvist anken fra Hundeskolen Veiviseren AS. Skolens tilbud på produksjon av førerhunder fra 2016 ble avvist av Arbeids og velferdsetaten (Nav) fordi tilbudet ikke var innlevert i lukket forsendelse.

Nyhetssak fra 28. august 2015

Illustrasjonsbilde av en lys labrador på trening på en skogsbilvei.

Lederen i Veiviserens styre, Karsten Aak, er skuffet over vedtaket fra KOFA. - Jeg har diskutert avslaget med vår advokat Ole Fredrik Melleby og det vil være opp til styret i Veiviseren å avgjøre om saken skal følges opp rettslig, sier han.

Dette betyr at Veiviseren bare har en sjanse igjen til å kunne få levere førerhunder til NAV fra og med 2016. 
- Hvis Nav ikke har fått tilstrekkelig med leverandører som samlet kan levere 45 hunder per år i avtaleperioden, kan vi håpe på muligheten for at det blir utlyst en ny anbudskonkuranse, sier Aak. 

- Dette er en trist dag for Veiviseren, for de ansatte og muligens også for førerhundbrukerne i Norge. Når det er sagt så skal vi på ingen måte gi opp. Jeg reiser til Island på lørdag for å ha møte med myndighetene der for å diskutere levering av førerhunder. Kryss fingrene og opp med hodet godtfolk, avslutter Aak.

Norges Blindeforbund eier Hundeskolen Veiviseren AS.