Kommentarer til regjeringserklæringen

- Norges Blindeforbund opplever at den nye regjeringen tar likestilling av funksjonshemmede på alvor. Dette sier Norges Blindeforbunds leder Terje André Olsen i en kommentar.

Nyhetssak fra 14. oktober 2021

Profilbilde av Terje Andre Olsen
Terje André Olsen er leder i Norges Blindeforbund. Foto: Tom-Egil Jensen

Regjeringserklæringen viser forståelse for at dette handler om en samfunnsendring for å sikre mennesker like rettigheter og muligheter. Særlig viktig er at regjeringen vil ta FNs konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) inn i norsk lov.

- Vi er imidlertid langt fra i mål selv om Hurdalsplattformen er lagt frem. Norges Blindeforbund skal passe på at regjeringens gode intensjoner blir fulgt opp i viktige enkeltsaker fremover.

Avgjørende er det med en landsdekkende transporttjeneste organisert av NAV, noe som gir svaksynte og blinde rett til minimum 200 fritidsreiser årlig, understreker Olsen.

Men ikke helt i mål

Norges Blindeforbund vil arbeide målrettet sammen med andre for å oppnå viktige seire for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede i tiden fremover.

- Eksempler på kampsaker er gratis briller til barn, lik rett til skole og utdanning, et intensivt og kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud, krav om universell utforming i arbeidslivet og en god inntektssikring for funksjonshemmede, sier Olsen.

Likt transporttilbud i hele landet

Første virkelige test for den nye regjeringen, blir endringene i statsbudsjettet for 2022. Her forventer vi at den nasjonale TT-ordningen blir utvidet til å omfatte hele landet, i tråd med regjeringens ambisjon om like tjenester uavhengig av hvor i landet du bor. TT-ordningen må bli administrert av NAV. 

Det blir også viktig å trekke tilbake regningen Solberg-regjeringen har varslet til syke og uføre i form av økte egenandeler og reduksjon i utbetalingene til uføre som jobber noe.

- Norges Blindeforbund er glad for de positive signalene, og vi vil passe på at den nye regjeringen gjør ord til handling, avslutter forbundslederen.