Konsekvensene av koronaviruset

Vi er i en situasjon der myndighetene ber oss om å vurdere risikoen av våre arrangementer for å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset. Sentralstyret har nå kommet med følgende tiltak.

Nyhetssak fra 12. mars 2020

Forbudsleder Terjé Andre Olsen. Foto: Tom Egil Jensen

Gjennomføre møter på telefon

– Sentralstyret har i første omgang besluttet å gjennomføre alle sentralstyrets møter frem til påske som telefonmøter. Videre ber sentralstyret om at sentrale utvalgsmøter tas som telefonmøter eller utsettes, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Videre har sentralstyret konkludert med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre landsstyremøtet fra 30. mars til 1. april som fysisk møte.

Istedenfor vil det bli holdt et telefonmøte med landsstyret tirsdag 31. mars fra klokken 09.00, for å behandle saker som ikke kan vente til juni. Det kommer en endret innkalling til dette møtet etter sentralstyret har holdt møte 20. mars.

Utsette årsmøtene 

Fylkeslagenes årsmøter og andre arrangementer i fylkeslagene er det fylkeslagene selv som bestemmer om man vil arrangere eller ikke.

–Vi må ta i betraktning at mange av våre medlemmer er i risikogruppen, i og med at en av risikogruppene omfatter alle over 65 år, sier forbundslederen.

Sentralstyret anbefaler at årsmøtene ikke avholdes slik de er planlagt nå. Fylkeslagene får en utvidet årsmøteperiode, slik at det er mulig å flytte årsmøtene til et senere tidspunkt. Årsmøteperioden er nå frem til 31. august.

Vurdere smittesituasjonen lokalt

Lokallagene må selv vurdere sine aktiviteter og ta hensyn til den lokale smittesituasjonen.

Lokallagene som må flytte årsmøtet skal få godkjenning av landsstyret til det, og lokallagene får mulighet til å avholde årsmøtet innen 31. august.

– En god rettesnor for lokallagene er å legge seg på lik linje med andre som har arrangementer for eldre i sitt nærmiljø, sier Olsen.

Gjennomført en rekke tiltak

Situasjonen overvåkes kontinuerlig, og ledelsen i Blindeforbundet vurderer fortløpende nødvendige tiltak i et føre-var-prinsippet.

Blindeforbundet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere smittefaren på våre syn- og mestringssentre, Hønen Gård og på arbeidsplassen.

Det er også gjennomført tiltak for å begrense konsekvensene dersom noen blir smittet eller at mange er i karantene samtidig, slik at kritiske funksjoner ivaretas.

Vi holder oss løpende orientert om nye retningslinjer og forordninger fra FHI og Helsedirektoratet og vil legge ut informasjon på nettsidene våre etter behov.

Hold deg oppdatert på Radio Z

RadioZ sender ZNi direkte mellom kl 9 og 10 hver dag, og vil følge korona-situasjon tett framover med oppdateringer ca kl 9.10.  

Trykk her for å høre Radio Z  

RadioZ finnes også som stasjon på Internett-radio, for de som har det. ZNi sendes i reprise kl 15 og kl 23. RadioZ Podkast er «gamle» Spor2, og du finner den der du hører andre podkaster, eller på blindeforbundets nettside