Krever stans av nasjonale prøver i engelsk

Blindeforbundet krever at nasjonale prøver i engelsk stanses inntil de blir tilgjengeliggjort for alle elever. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avviser kravet, og kaller det urimelig.

Nyhetssak fra 02. mars 2017

Bilde av generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund.

– Det sårer meg at min gutt på grunn av sine utfordringer skal ekskluderes fra å få ta nasjonale prøver i engelsk, sa Aina Mari Kleiv, mor til blinde Remi i Kviteseid til NRK i desember.

Kunnskapsministeren svarte med å innføre en midlertidig ordning der synshemmede elever kan ta prøver sammen med en lærer, men at resultatene ikke skal regnes med i statistikken. På sikt jobbes det med å lage prøver som skal være tilrettelagte for alle.

– Jeg er redd for at den veien kunnskapsministeren har lagt opp dette, er å utsette mange blinde og svaksynte barn for de samme opplevelsene framover, sier Arnt Holte, generalsekretær i Blindeforbundet.

Holte mener det er oppsiktsvekkende at blinde nå får ta prøven, uten at den teller i de nasjonale målingene. Han mener det er diskriminerende og ekskluderende.

– Opplevelsen av å bli utestengt, ikke telle, er vanskelig å takle. Du føler en sterk urettferdighet. Og man ville ikke akseptert at andre grupper ble utestengt fra de nasjonale prøvene. Å bli behandla på denne måten er vondt, sier Holte til NRK.