Budsjettkameratene enige om satsing på transportordning

Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag i budsjettforhandlingene for en økt satsing på dør-til-dørtransport (TT), med 22,6 millioner kroner. - Med TT føler meg som en bedre kone, mamma og venninne, sier Unn Tone Forfang Jenssen fra Troms.

Nyhetssak fra 02. november 2017

Portrett: Unn Tone Forfang Jenssen fra Troms er fornøyd med at Troms fylke har kommet med i TT-ordningen.

I dag har 7 fylker statlig støtte til TT. Hver bruker skal få støtte som gir 200 turer per år med drosje der det betales en egenandel tilsvarende bussbillett. De nye fylkene vil komme med fra 1. juli og beløpet som er satt av vil kunne gi 3-4 nye fylker mulighet til å komme inn i ordningen.

– Den nye TT ordningen har gjort at jeg føler meg som en bedre kone, mamma og venninne, sier en Unn Tone Forfang Jenssen fra Troms etter at fylket har kommet med i ordningen nå i høst. Hun forteller at hun nå kan være mye mer aktiv enn før.

– Vi er veldig glade for at budsjettforhandlingene har landet på å gi TT-ordning til nye fylker. Dette er et svært viktig tilbud og gir en mer aktiv hverdag for våre medlemmer. Målet er at TT med statlig støtte er på plass i alle fylker innen 2020, sier leder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen optimistisk.

Det er også nå kommet beskjed om at studieforbundene (voksenopplæringen) har fått plusset på 22,5 mill kr som betyr samme beløp som i år, altså uten prisjustering.

Momskompen er økt med 75 mill kr som betyr at vi minst har kompensasjon som vi fikk i fjor. 

Støtten til habiliteringskurs øker med 4,3 mill kr som KRF hadde i sitt alternative budsjett og det står 8 mill til lese- og sekretærhjelp til dagliglivet som vi mener vil bety 120 timer per år.

Vi finner ikke at det er lagt inn mer til telefonavisa så den ser det dessverre ut som blir kuttet.