Kurs og aktiviteter avlyses

Alle kurs og aktiviteter på våre tre syn- og mestringssentre avlyses på grunn av koronaviruset.

Nyhetssak fra 11. mars 2020

Bilde av en forstørrelse av coronaviruset. Foto: CDC/Unsplash

Oppdatert 13. mars

Situasjonen omkring korona-smitten har på kort tid blitt langt mer alvorlig. Myndighetene har iverksatt strenge tiltak for å forsøke å hindre ytterligere spredning av korona-viruset.

Vi velger derfor å avlyse alle planlagte kurs og aktiviteter på våre tre syn- og mestringssentre, Hurdal, Evenes og Solvik, inntil videre.

Ytterligere tiltak

Alle hjemmebesøk utsettes på ubestemt tid og personlig oppmøte ved rehabiliteringsavdelingen avlyses.

Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med ditt fylkeslag per telefon eller e-post.

Ved behov for mer informasjon, ring 23 21 50 00 og be om å bli satt over til rehabiliteringsavdelingen.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig, og Norges Blindeforbunds ledelse vurderer fortløpende nødvendige tiltak etter råd og anbefalinger fra myndighetene. 

Vi holder oss løpende orientert om nye retningslinjer og forordninger fra FHI og Helsedirektoratet og vil legge ut informasjon på nettsidene våre etter behov.

Slik skal god håndvask gjennomføres: