Lærer punktskrift med LEGO

Gjennom lek med LEGO kan svaksynte og blinde barn lære punktskrift på en morsom og engasjerende måte, sammen med sine seende venner.

Nyhetssak fra 04. januar 2022

barnehender som bygger LEGO-braille på gulvet.
Gjennom et samarbeid med Blindeforbundet og andre organisasjoner for synshemmede verden over, har LEGO Foundation og LEGO Group laget LEGO® Braille-klosser. På denne måten kan svaksynte og blinde barn bli kjent med punktskrift gjennom lek. Foto: LEGO Foundation og LEGO Group

Punktskrift, også kalt braille, er det naturlige skriftspråket til svaksynte og blinde. Å kunne punktskrift bidrar til økt selvstendighet i skolehverdagen, på fritiden og i arbeidslivet.

I Norge har elever som bruker punktskrift, rett til opplæring i punktskrift gjennom Opplæringsloven. Dette starter allerede i barnehagen.

Læring gjennom lek med LEGO

Gjennom et samarbeid med Blindeforbundet og andre organisasjoner for synshemmede verden over, har LEGO Foundation og LEGO Group laget LEGO® Braille-klosser.

En felles ambisjon bak prosjektet er å skape like muligheter for synshemmede barn og unge. Det er også utviklet et pedagogisk undervisningsopplegg til klossene, som tar utgangspunkt i filosofien bak LEGO Foundations arbeid: Barn lærer best gjennom lek.

Hva er LEGO® Braille-klosser?

Hver klosse i LEGO-braille settet har samme form som vanlige LEGO-klosser. Forskjellen er at knottene tilsvarer tall og bokstaver i punktskrift. Hver kloss viser den trykte versjonen av symbolet eller bokstaven, slik at seende og synshemmede barn kan leke og lære sammen på like vilkår.

Ett sett med LEGO Braille består av rundt 300 klosser, som dekker hele alfabetet, tallene 0-9 og noen utvalgte matematiske symboler.

Undervisningsopplegget som følger med, er ment som et forslag til å komme i gang med LEGO Braille-klosser. Det er i alt 90 ulike aktiviteter, delt inn i aktiviteter uten punktskrift og aktiviteter med punktskrift.

Hver aktivitet kan varieres i vanskelighetsgrad, avhengig av barnets motivasjon og kunnskapsnivå om punktskrift. Hvert barn er forskjellig, og det er viktig å jobbe og leke med klossene av hensyn til barnets utviklingstrinn.

Hvem kan få LEGO® Braille-klosser?

Verktøysettet tilbys gratis til barnehager, skoler og andre institusjoner som jobber med utdanning og opplæring til svaksynte og blindebarn.

For å bestille LEGO Braille-klosser fra Blindeforbundet kan man sende en e-post til trykkeriet@blindeforbundet.no

En par hender som holder på en LEGO Braille-klosse og føler på punktene som skal forme bokstaen J og tallet 0
Ett sett med LEGO Braille består av rundt 300 klosser, som dekker hele alfabetet, tallene 0-9 og noen utvalgte matematiske symboler. Foto: LEGO Foundation og LEGO Group