Landsmøte 2021

Torsdag 23. september går startskuddet for Norges Blindeforbunds landsmøte 2021. Her finner du foreløpig program. Vi sender også fra møtevirksomheten på Radio Z.

Nyhetssak fra 21. september 2021

Bilde fra luften over senteret. I åsen bak senteret og på motsatt side av veien foregår det utbygging av et hytteområde.
Hurdal syn- og mestringssenter. Dronefoto: Tom- Egil Jensen

Torsdag 23. september

Landsmøtekonferanse – Helhetlig rehabilitering personer som mister synet.
Radisson BLU Airport Hotell, overføres også på Radio Z.
10.30 – 10.35 Velkommen med forbundsleder Terje Andre Olsen.
10.35 – 10.55 Åpning – rehabilitering av personer som har mistet synet, ved NAV direktør Hans Christian Holte.
10.55 – 11.10 Trondheims voksenopplæringstilbud for synshemmede, ved Kristin Lundberg, voksenopplæringen i Trondheim.
11.10 – 11.20 Presentasjon av undersøkelse om kommunenes kompetanse på syn, ved Henrik Høidahl fra Opinion AS.
11.20 – 11.35 Ålesunds voksenopplæringstilbud for synshemmede, ved Marit Ulla, voksenopplæringen i Ålesund.
11.35 – 11.45 En beskrivelse av dagens rehabiliteringssituasjon for personer som mister synet, ved Hilde Tuhus Sørli leder for seksjon service i Norges Blindeforbund.
11.45 – 12.00 Tilbudet for voksne i Statped, ved Statped.
12.00 – 13.00 Lunsj.
13.00 – 13.05 Egen erfaring med synsrehabilitering (1).
13.05 – 13.20 Rehabilitering fra et myndighetsperspektiv, ved divisjonsdirektør i helsedirektoratet Johan Torgersen.
13.20 – 13.35 Utsiktene for norsk økonomi og gevinstene av å få flere i jobb, ved prosjektleder for perspektivmeldinga Merete Onshus.
13.35 – 13.55 Det optimale rehabiliteringsløpet, ved sentralstyremedlem Andreas Havsberg.
13.55 – 14.00 Egen erfaring med synsrehabilitering (2).
14.00 – 14.55 Politisk debatt. Med blant annet Kjersti Toppe, Senterpartiet og Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre.
14.55 - 15.00 Avslutning av konferansen ved generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Kl. 15.15 Transport fra Radisson BLU Airport Hotel til Hurdal syn- og mestringssenter.

Kl. 16.00 Innsjekking, Kaffe/te og rundstykker.
Kl. 16.40 – 16.55 Kort informasjon om praktisk gjennomføring av landsmøtet og bruk av elektronisk avstemmingsutstyr. Anbefales for alle.
Landsmøtet - dag 1, overføres på Radio Z.
Kl. 17.00 Åpning av landsmøtet – Kulturelt innslag, forbundsleder Terje Andre Olsens åpningstale, hilsener (i salen eller på video), godkjenning av innkalling. (Sak 1)
Kl. 18.00 Konstituering, navneopprop, godkjenning av møteregler, valg av møtefunksjonærer, godkjenning av sakliste og veiledende tidsplan. (Sak 2-4)
Kl. 18.30 Presentasjon av valgnemndas innstilling v/valgnemndas leder, Thor Tyslum. (Sak 8)
Kl. 18.40 Møteslutt m/praktiske opplysninger.
Sosialt
Kl. 19.00 Middag m/kaffe i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 20.30 – 21.00 Møte i Redaksjonskomiteen på Musikkrommet.
Kl. 21.00 – 24.00 Mingling og sosialt samvær i Hammersborg og i Landsstyresalen.

Fredag 24. september

Sosialt på morgenen.
Kl. 07.00 – 07.45 Morgentrim.
Kl. 07.45 – 08.45 Frokost i Restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Landsmøtedag 2, overføres også på Radio Z.
Kl. 08.45 – 09.00 Stemningsfull start på dagen. (Landsmøtesalen)
Kl. 09.00 – 09.50 Innledninger til forbundsledelsens rapport ved forbundsleder Terje Andre Olsen og generalsekretær Per Inge Bjerknes. (Sak 5.1)
Kl. 10.00 – 11.00 Innledninger til forbundsledelsens rapport fortsetter.
Kl. 11.00 – 11.45 Pause med kaffe eller te utenfor restaurant Regnbuen. Der vil også generalsekretær og forbundsleder være for de som vil stille spørsmål direkte.
Kl. 11.45 – 12.50 Debatt med utgangspunkt i forbundsledelsens rapport, økonomisk rapport og prognose, samt kontrollutvalgets rapport. (Sak 5.1 – 5.3)
Kl. 13.00 – 14.15 Lunsjtallerken i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 14.15 – 14.50 Innlegg om historiebokprosjektet ved Mari Jonassen, med mulighet for spørsmål.
Kl. 14.50 – 15.10 Punktskrift: Om endring i distribusjon, LEGO-prosjekt og trykkeriets satsingsområder, ved trykkerileder Espen Pedersen og seksjonssjef Sverre Fuglerud.
Kl. 15.20 – 16.10 Vedtektsendringer. (Sak 7.1)
Kl. 16.10 – 16.30 Pause m/kaffe/te og tilbehør.
Kl. 16.30 – 17.00 Egne Læreplaner for synshemmede elever ved Siri Smedsrud og Mette S Bævre - Orientering som grunnlag for behandling av prinsipprogrammet og handlingsplan 2022-2023. (Sak 6.3)
Kl. 17.00 – 17.30 Situasjonen for synshemmede elever ved sentralstyremedlem Sissel Sørensen Bye og interessepolitisk rådgiver Espen Lahnstein - Orientering som grunnlag for behandling av prinsipprogrammet og handlingsplan 2022-2023. (Sak 6.3)
Kl. 17.45 – 18.20 Rapport om gjennomføringen handlingsplan 2020-2021 (Sak 6.2) – Muntlig orientering om aktuelle saker og gjennomføring av handlingsplanen.
Kl. 18.20 Møteslutt m/praktiske opplysninger.
Kl. 18.20 Frist for å sende inn forslag til sak 6.4, synspolitiske uttalelser. (Resolusjoner)
Kl. 18.30 – 19.00 Møte i redaksjonskomiteen på Musikkrommet.
Sosiale aktiviteter
Kl. 19.15 – 20.45 Middag og kaffe i testaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 21.00 – 22.00 Landsmøte-quiz.
Kl. 22.00 – 24.00 Mingling og sosialt samvær i Hammersborg og Landsstyresalen.

Lørdag 25. september

Sosialt på morgenen.
Kl. 07.00 – 07.45 Morgentrim.
Kl. 07.45 – 08.45 Frokost i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Landsmøtedag 3, overføres også på Radio Z.
Kl. 08.45 – 09.00 Stemningsfull start på dagen. (Landsmøtesalen)
Kl. 09.00 – 09.50 Orientering om Nasjonalt behandlingstilbud for psykisk helse og syn ved Hege Saltnes, leder for NBHP.

Kl. 10.45 – 11.15 kaffe/te og tilbehør.
Kl. 10.45 – 11.15 Møte i redaksjonskomiteen.
Kl. 11.15 – 12.00 Organisasjonskultur – Rapport om forebygging og håndtering av konflikter. Innledninger ved seksjonssjef HR, Anita Bjerknæs og organisasjonspsykolog Lars Asle Einarson. (Sak 7.2)
Kl. 12.00 – 12.50 Debatt om forebygging og håndtering av konflikter. (Sak 7.2).
Kl. 13.00 – 14.15 Lunsjtallerken i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 14.15 – 16.00 Valg. (Sak 8)
Kl. 16.00 – 16.30 Pause m/kaffe/te og tilbehør.
Kl. 16.30 – 17.30 Valg fortsetter om det er behov. (Sak 8) Synspolitiske uttalelser som er klare til behandling. (Sak 6.4)

Etter valget: Innledning til Prinsipprogram og handlingsplan 2022 – 2023 v/planutvalgets leder, Terje Andre Olsen og behandling av endringsforslag til prinsipprogram. (Sak 6.1) – uavklarte forslag sendes redaksjonskomiteen og behandles søndag).
Kl. 17.30 Møteslutt og praktiske opplysninger.
Kl. 17.30 – 18.15 Redaksjonskomiteen har møte på Musikkrommet.
Sosiale aktiviteter
Kl. 19.00 – 21.30 Landsmøtemiddag med utdeling av Likepersonprisen i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 21.30 – 24.00 Sosialt samvær i Hammersborg og Landsstyresalen

Søndag 26. september

Sosialt på morgenen.
Kl. 07.00 – 07.45 Morgentrim.
Kl. 07.45 – 08.45 Frokost i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Landsmøtedag 4, overføres også på Radio Z.
Kl. 08.45 – 09.00 Stemningsfull start på dagen.
Kl. 09.00 – 09.30 Orientering om to enkeltsaker som inspirasjon før behandling av handlingsplanen. (Sak 6.3)

  • Elektriske sparkesykler - Fra den første snublefelle til det fullstendige kaos, ved forbundsleder Terje Andre Olsen. (15 min.)
  • Representantforslag om rehabilitering – fra de første møtene til vedtaket i Stortinget, ved Arnt Holte, delegat Aust-Agder fylkeslag. (15 min.)

Kl. 09.30 – 10.30 Debatt om handlingsplan 2022 – 2023. (Sak 6.3) og debatt.
Kl. 10.30 – 11.00 Pause med utsjekking – Kaffe/te med tilbehør.
Kl. 10.30 – 11.00 Redaksjonskomiteen har møte på Musikkrommet.
(De som har førerhund eller er i redaksjonskomiteen kan beholde rommet til avreise).
Kl. 11.00 – 12.00 Behandling av utsatte forslag til Prinsipprogram .(Sak 6.1) Handlingsplan 2022 – 2023. (Sak 6.3) og synspolitiske uttalelser. (Sak 6.4) etter innstilling fra redaksjonskomiteen.
Kl. 12.00 – 12.30 Ferdigstillelse av øvrige utsatte saker og Avslutning. (Sak 9)
Lunsj og hjemreise
Kl. 12.45 – 14.15 Lunsjtallerken i restaurant Regnbuen og Landsstyresalen.
Kl. 14.15 Bussavgang – En buss til Gardermoen og en til Oslo.

Sentralstyrets innstilling:

Tidsskjema godkjennes med mulighet for å gjøre justeringer underveis dersom møtet finner dette nødvendig.