Lars Erik er i frontlinjen for opprop av stoppesteder på buss

Lars Erik Sundal (44) brukte i fjor 30.000 kroner av egne midler til å sjekke om busselskapene har hatt lydopprop på bussrutene i Sogn og Fjordane. Det har gitt resultater!

Nyhetssak fra 15. oktober 2020

Bilde av Lars Erik framfor en rutebuss i Førde. Foto: Privat

Samfunnsengasjerte Lars Erik fra Førde har brukt utallige timer på bussen og loggført hvordan oppropene har fungert, og om det i det hele tatt har vært noe opprop. Tidligere har han jobbet i helsevesenet, men nå har det blitt uføretrygd. Hans far var sterkt svaksynt, Lars Erik ser også dårlig, begge medlemmer i Blindeforbundet.

Engasjementet ble vekket

Tilfeldighetene førte til at Lars Erik leste en nettsak fra NRK om en sterkt svaksynt i nabokommunen som ikke kunne ta buss fordi bussen ikke opplyste om stoppesteder. Lars Erik reagerte kraftig på dette.

–Det er veldig provoserende når enkeltgrupper diskrimineres på denne måten i det offentlige og at busselskaper ikke tilbyr de tjenestene de er pålagt å ha, sier Lars Erik.

–På samme tid kunne jeg ikke lenger kjøre bil på grunn av mine helseutfordringer og bussen ble mitt viktigste transportmiddel. Jeg bestemte meg for å sjekke ut om bussene hadde opprop og om de hadde høyt nok lydnivå til at passasjerene oppfattet hva som ble sagt, forteller Lars Erik.

Lars Erik tok først kontakt med fylkeskommunen sitt kollektivselskap, Kringom, uten å komme noen vei. Etter å ha tatt mange ulike bussruter og gjort et grundig arbeid med å sjekke ut lydopprop, tok han kontakt med Blindeforbundet og samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Han har lært mye om universell utforming, kollektivtrafikk og politikernes makt.

–Det er nedfelt i lov at det skal være lydopprop på buss. Det er opp til busselskapene å forholde seg til loven. Slik har det dessverre ikke vert på alle ruter og flere bussjåfører har argumentert med at de ikke liker å høre på oppropene. Dette fikk både Blindeforbundet og politikerne i samferdselsutvalget til å reagere, sier Lars Erik.

Stor forbedring

Vi trenger samfunnsengasjerte mennesker som Lars Erik som driver samfunnet framover i positiv retning. Tross motgang har han stått på og gjort en formidabel innsats. Det står det respekt av!

Det har blitt forbedringer, men en del gjenstår, og busselskap har fått bøter.

– Fremdeles er det bussjåfører som mener de står over loven. Mange av disse kjenner meg igjen og noen av disse kan være direkte ufine i tonen når jeg går om bord. Det er uakseptabelt!

Lars Erik og Blindeforbundet i Sogn og Fjordane jobber sammen opp mot busselskaper og fylkeskommune for å bedre tilbudet til beste for alle.

–Mange flere får nå den tjenesten de betaler for og at blinde, svaksynte og andre kan ta bussen uten å være redd for å miste sitt stoppested. Jeg merker at det har vert store forbedringer siden jeg startet mitt engasjement. Vi er ikke helt i mål, men jeg gir meg ikke!