Lydavis uke 20

Ingen utgivelse denne uken.

Nyhetssak fra 18. mai 2016

Bilde av en stabel med blanke CDer, tekst i bildet: Lydavis uke 20 2016

Siden uke 20 har to fridager, blir det ingen utgivelse av Lydavis for Norges Blindeforbund denne uken.

Men vennlig hilsen

Informasjonsavdelingen i Norges Blindeforbund