Må han flytte etter snart 40 år?

Åge Andersen har bodd på Hønen gård bo- og mestringssenter på Hønefoss siden 1979. Nå krangler Ringerike og Bergen kommuner om hvem som skal betale for oppholdet hans, og en annen person fra Bergen.

Nyhetssak fra 25. juli 2016

Åge Andersen har bodd og jobbet ved Hønen siden 1979. Her er han på jobb på Adaptor AS.

Hønen bo- og mestringssentter er et døgnbemannet bo- og arbeidstilbud for mennesker som av ulike årsaker har behov for tilrettelagte tjenester. Senteret eies og drives av Norges Blindeforbund.

Alle som bor på Hønen gård betaler husleie og andre utgifter til livsopphold selv. De har mulighet til å søke om bostøtte gjennom Husbanken, og vedkommendes hjemkommune stiller med økonomisk garanti for kjøp av tjenester fra Norges Blindeforbund.

Det er her kommunene Bergen og Ringerike er uenige, og siden 1. januar 2015 har ikke Blindeforbundet fått betalt for oppholdet til de to beboerne fra Bergen. Begge kommunene nekter å ta regningen og Ringerike er tydelige på at de mener det må være hans hjemkommune som skal dekke utgiftene, og ikke dem som vertskommune.

Arnt Holte er generalsekretær i Norges Blindeforbund, og sier dette om saken: - Dette er helt uakseptabelt og uverdig. Krangel mellom to kommuner kan føre til at flere kan miste hjemmene sine. Her må kommunene sørge for at ingen må flytte, så får de gjøre opp seg imellom uten at de lar det gå ut over de som bor på Hønen gård bo- og mestringssenter.

Åge Andersen er på ferie hos familie på Vestlandet. – Jeg har ikke noe hjem her lenger. Jeg har mitt hjem, min jobb og mine venner i Hønefoss, forteller han på telefon til ringblad.no.
Andersen tviler på at han kan få et like godt tilbud i hjemkommunen. – Beboerne blir nervøse og usikre, bekrefter daglig leder Jorun Johansen Ås ved Hønen gård bo- og mestringssenter. – Bergen har ikke gjort jobben sin, mener hun.

Mulig rettsak

ringblad.no skriver at Bergen kommune vil bringe saken mellom de to kommunene opp for retten for å få saken endelig avklart. Blindeforbundet opplever at Ringerike kommune har vært uvillige til det, og synes det er rart dersom kommunen er så sikker på å ha rett. De mener kommunen ikke har fulgt opp saken godt nok. – Det viktigste for oss er å inne en løsning. Det er ikke viktig for oss hvem som betaler, påpeker Holthe.