Mange nettsider må skrives om før 2021

Om bare seks måneder skal alle nettsider, apper og automater rettet mot allmennheten være universelt uformede. Er din virksomhet klar?

Nyhetssak fra 01. juli 2020

Forbundsleder Terje André Olsen trykker på en app på Ipaden sin.

– Vi skal gjøre oss klare til å gjennomgå ulike nettsider, apper og automater, og sørge for å rapportere til Digitaliseringsdirektoratet om vi kommer over IKT-løsninger som ikke er universelt utformede etter 1. januar 2021, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Universell utforming handler om å utforme løsningene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når du lager noe som er universelt uformet, når du alle målgruppene gjennom én og samme løsning (Kilde: Digitaliseringsdirektoratet).

Digitaliseringsdirektoratet viser til en ny rapport som har avdekket at to av tre med nedsatt funksjonsevne opplever problemer med digitale tjenester. 

– Som samfunn ønsker vi full digital inkludering – da kreves det at både bransjer og virksomheter jobber kontinuerlig med å gjøre løsningene tilgjengelig for alle, sier Malin Rygg, tilsynsdirektør for universell utforming i Digitaliseringsdirektoratet.

Skal være universelt utformet innen 2021

I 2013 ble det bestemt at alle nye IKT-løsninger i Norge som er rettet mot allmennheten skulle være universelt utformet fra 1. juli 2014. For skole- og utdanningssektoren var fristen 1. januar 2019.

Unntaket var for eksisterende IKT-løsninger som har fått frist 1. januar 2021. I dag, 1. juli, er det med andre ord seks måneder igjen til alle IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Eksempler er nettbutikker, billettautomater, mobilbank og skolen din sin nettside. 

Forbundsleder i Blindeforbundet påpeker at mange virksomheter har laget nye nettsider siden 2014, men disse er fortsatt ikke tilgjengelig for alle.

–Noen har klart å komme seg unna med å si at deres nettside er en del av deres gamle løsning, som bare har fått et nytt utseende. Det holder ikke etter 1. januar, forklarer Olsen.

Risikerer tvangsmulkt

Tilsynet for universell utforming oppfordrer alle virksomheter til å jobbe målrettet med å få sine nettsider, apper og automater universelt utformet innen fristen.

– Dette er nødvendig for den enkelte som skal bruke løsningen, men også bra for virksomhetene som kan nå flere brukere og samtidig høste flere gevinster av digitaliseringen, sier Rygg.

Allerede i dag kan virksomheter risikere pålegg og i siste instans tvangsmulkt, dersom nye løsninger ikke følger kravene i loven.

– Fra 1. januar 2021 skal alle IKT-løsninger følge kravene, og hvis det blir avdekket avvik i tilsyn, må en påregne å sette av tid, ressurser og penger til å rette opp. Dersom dette ikke fører i mål, kan resultatet bli sanksjoner i form av dagmulkt, sier Rygg.  

Blindeforbundet ønsker at tilsynet for universell utforming skal styrkes, slik at de kan ha en tydelig proaktiv rolle i arbeidet med å avdekke virksomheter som ikke følger loven om universell utforming.

– Og vi skal si ifra til tilsynet om vi kommer over en virksomhet som ikke oppfyller kravene, understreker Olsen.

Blindeforbundet kan hjelpe din virksomhet

Mange har spurt om Blindeforbundet kan hjelpe til med å teste løsningene.

– Om du skal gjøre nettsiden din universelt utformet, er det viktig at du har riktig IT-verktøy og at du har med deg folk med kompetanse på å utvikle universell utformede løsninger. Så kan vi tilby å finne brukertestere som er blinde og svaksynte, forklarer Olsen.