Menneskerettighetene gjelder ikke for alle

Landsstyremøtet i Blindeforbundet blir gjennomført på Zoom i helga. I dag ble det vedtatt en uttalelse hvor vi krever at FN-konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede skal tas inn i norsk lov.

Nyhetssak fra 06. mars 2021

Skjermdump fra animasjonsfilm om inkludering i arbeidslivet. Kvinne sitter ved et bord, førerhund, tekst: 100 000 personer med funksjonsnedsettelse ønsker å delta i arbeidslivet, men får ikke jobb.
Blindeforbundet krever at funksjonshemmede skal ha samme rettigheter som andre. (Skjermdump fra film om inkludering i arbeidslivet)

"Norges Blindeforbunds landsstyre krever at funksjonshemmede skal ha samme menneskerettigheter som andre innbyggere i Norge. Derfor krever vi at bestemmelsene om menneskerettigheter for funksjonshemmede, slik de er beskrevet i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), innarbeides i den norske Menneskerettsloven.


Bruddene på våre menneskerettigheter i det norske samfunnet er mange. En undersøkelse gjennomført av Norges Handikapforbund viser at 80 prosent av norske grunnskoler ikke er universelt utformet slik at også funksjonshemmede kan få sin utdanning der. 64 prosent av unge fysisk funksjonshemmede har bare grunnskole. Funksjonshemmede opplever økende segregering gjennom skolegangen.


Kun 43 prosent av funksjonshemmede er i jobb mot 74 prosent i befolkningen for øvrig, og i årevis har nærmere 100 000 funksjonshemmede som vil og kan jobbe, vært utestengt fra arbeidslivet. Eldre funksjonshemmede får begrensninger i mulighet til deltakelse i samfunnet fordi mange av ordninger som skal sikre deltakelse i samfunnet på lik linje med andre i sin aldersgruppe opphører og er utilgjengelige for personer over en gitt alder.


Vi ber politikerne på Stortinget stemme for representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om dette når det kommer til votering 9. mars. Det er nødvendig for å sikre at funksjonshemmede skal ha de samme menneskerettigheter som alle andre."