Metoo i Blindeforbundet

I en større artikkel i Dagens Næringsliv forteller flere kvinner om uønsket seksuell oppmerksomhet på samlinger i regi av Blindeforbundet. Forbundsleder Unn Ljøner Hagen svarer på det som kommer frem i artikkelen.

Nyhetssak fra 09. mars 2018

– Trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke skje i vår organisasjon. La det samtidig være ingen tvil: Jeg vil høre alle historier som handler om dette, sier Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbundet. (Foto: Line Lyngstadaas)

I Dagens Næringsliv-artikkelen står flere kvinner som har eller har hatt tilknytning til Norges Blindeforbund, frem og forteller om uønsket seksuell oppmerksomhet på samlinger som Blindeforbundet har arrangert. Noen av episodene er tilbake i tid, mens andre er av nyere dato. Noen av kvinnene har varslet til Blindeforbundet. De fleste kvinnene forteller sin historie anonymt, men en person står også frem med navn.

Slik svarer Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, på det som kommer frem i artikkelen:

Hver eneste dag arbeider medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Norges Blindeforbund for svaksynte og blindes rett til et godt og selvstendig liv. Dette innebærer å skape et miljø preget av trivsel, trygghet og personlig og sosial utvikling. En forutsetning for et trygt miljø, er et miljø hvor det ikke forekommer uønsket seksuell oppmerksomhet eller andre former for trakassering.

Trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke skje i vår organisasjon. Det er nulltoleranse. La det samtidig være ingen tvil: Jeg vil høre alle historier som handler om uønsket seksuell oppmerksomhet, eller andre former for trakassering.

Noen av historiene er blitt varslet om og tatt tak i, andre har ikke blitt det. Det kan være flere årsaker til det, men som leder i Blindeforbundet er det min oppgave å gjøre alt jeg kan for å forhindre slike hendelser – og følge opp dem som har blitt utsatt for dette. Jeg er lei meg for å si at vi under min ledelse har hatt episoder som handler både om uønsket seksuell oppmerksomhet og andre former for trakassering.

I dag vet jeg om ti varsler som handler om uønsket seksuell oppmerksomhet som er kommet til oss etter 2011, da Trygghetsgruppa vår ble opprettet. Alle er avsluttet. Vi har også en varslingssak som ikke er avsluttet. Jeg vet også om varslinger som har kommet inn før 2011, men her jobber vi for å få bedre oversikt.

De siste månedene har Metoo-kampanjen fått kvinner over hele verden til å dele egne historier om uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og overgrep. Jeg mener det er bra at disse historiene kommer frem. Nå har Metoo kommet til oss også, og som vi ofte sier i Blindeforbundet: Vi er som alle andre. På godt og vondt. 

I Dagens Næringsliv tegnes det et dårlig bilde av organisasjonen som vi er så glade i og som vi er stolte over å jobbe for. Det er en alvorlig situasjon og vi risikerer en alvorlig omdømmesvikt. Jeg håper det ikke vil påvirke oss ved at våre støttespillere vender oss ryggen eller at medlemmer melder seg ut. Men jeg forstår også om noen vil gjøre det. Det må vi forholde oss til, og det eneste vi kan gjøre er å brette opp ermene og gjøre den jobben som må til for å gjenopprette tilliten.

Selv om jeg naturligvis skulle ønske at vi slapp å stå i denne stormen, er det en viktig jobb Dagens Næringsliv har gjort. For det er viktig og riktig at disse historiene kommer frem. Jeg skulle ønske at vi kunne ha ryddet opp internt, uten medias søkelys, men jeg erkjenner at det ofte er vanskelig for dem som har opplevd trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet å stå frem til sine egne. Vi en er en stor organisasjon, men likevel på mange måter et lite miljø, der det er tette bånd og «alle kjenner alle». Derfor kan det være lettere for enkelte å stå frem til noen utenforstående. Det har jeg full forståelse for. Likevel vil jeg be innstendig om at personer som har opplevd ugreie ting, om å ta det videre i vår organisasjon, slik at vi kan behandle det på en skikkelig måte – slik at vi kan gjøre alt i vår makt for at lignende ting ikke skjer igjen.

I utgangspunktet mener jeg at verktøyene vi har for å håndtere varsler, er gode. Vi har en trygghetsgruppe, en varslingsplakat, retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet utarbeidet sammen med en av landets fremste eksperter. Vi diskuterer jevnlig varslingsrutinene. Man kan også varsle anonymt. I de siste ukene har vi jobbet ekstra for å sette fokus på tematikken. Seksuell trakassering har vært på agendaen, på nettsidene våre, som mediesaker, i medlemsbladet, som internkommunikasjon, og på ledermøter.

Likevel er det nå klart for oss at noen ikke har varslet. Og hvis folk er redde for å si ifra, er det et problem.

Vi har mange sterke, ressurssterke unge kvinner i organisasjonen vår. Men det er også dem som har et manglende sosialt nettverk på andre områder, og som søker til vår organisasjon for sosialt samvær, venner og karrierebygging. Disse unge menneskene er kanskje de aller viktigste for oss å ivareta, bygge opp, og gjøre det vi kan for at veien inn i voksenlivet for dem skal bli så god og trygg som mulig. Det er derfor det gjør så vondt å høre om at enkelte unge kvinner ikke ønsker å delta på arrangementer fordi de er redde for uønsket seksuell oppmerksomhet fra voksne menn i vår organisasjon. For mange ganger er det alkohol med i bildet. Andre ganger er det antenneløs og aggressiv sjekking. Som synshemmet, som kvinne og som leder i denne organisasjonen er dette opprørende og uakseptabelt, og det gjør meg lei meg. Jeg blir lei meg fordi dette kan være så ødeleggende for dem som er rammet, og fordi det er så forferdelig unødvendig.

Trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet er ødeleggende for individet, men også for Blindeforbundet som organisasjon. Alle i Blindeforbundet har et felles ansvar for å identifisere og forebygge dette, og utvikle en kultur preget av respekt og trygghet.

I Norges Blindeforbund har vi tiden fremover en jobb å gjøre. Den må vi ta på alvor, alle sammen.

Har du behov for noen å snakke med? 

Dersom du har opplevd eller vært vitne til forhold i Blindeforbundet som beskrevet over, så er det flere veier å gå. Vi oppfordrer til ikke å gi sensitive personopplysninger i e-post, men oppgi telefonnummeret ditt så tar vi kontakt per telefon. Vi har også en varslingsportal som ivaretar hensyn til personvern og anonymitet.

Vi har også gjort en avtale med en psykologtjeneste, Moment consulting, som berørte i denne saken kan få samtale med etter avtale med personene under her.

Alle som har opplevd kritikkverdige forhold kan henvende seg til trygghetsgruppen i Blindeforbundet:

Leder av Trygghetsgruppa Kari Lundeby kan kontaktes direkte og har telefonnummer 917 85 520,

Les mer om Trygghetsgruppa og finn kontaktinformasjon til alle medlemmene her.

Forbundsleder og nestleder kan også kontaktes direkte av medlemmene:

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen: tlf 23 21 50 30/ 952 49 892

Nestleder Terje André Olsen: tlf 926 50 724

Blindeforbundet har opprettet en varslingsportal for å kunne gi anonyme varsler og for å ivareta kravet om sikring mot at personsensitive opplysninger kommer på avveie. Denne portalen finner du her: https://varsle.blindeforbundet.no/

Her finner du retningslinjene mot uønsket seksuell oppmerksomhet og etiske retningslinjer.  

Ansatte i Blindeforbundet skal så langt det er mulig, bringe slike opplysninger til nærmeste overordnede, hans/hennes leder, HR, verneombud/hovedverneombud eller tillitsvalgt.

Både ansatte og medlemmer kan også varsle direkte til generalsekretær, assisterende generalsekretær  eller HR-sjef.

Generalsekretær Arnt Holte: tlf 23 21 50 38/901 90 732

Assisterende generalsekretær Karsten Aak: tlf 23 21 50 23/ 926 30 054

Vikarierende HR-sjef Anita Bjerknæs   tlf 23 21 50 66/ 995 78 490