Møte om fremtidens valgordning

Norges Blindeforbund var onsdag 29. august sammen med flere andre organisasjoner, i møte med Valgdirektoratet.

Nyhetssak fra 30. august 2018

Bilde av møtedeltagerne, deltageroversikt i hovedteksten.

Målet med møtet var å drøfte og komme med løsninger på hvordan valgene fremover skal bli så tilgjengelige som mulig. Det ble et konstruktivt og godt møte der vi opplevde valgdirektoratet som lyttende og ivrige etter å ta med seg våre forslag.

På Blindeforbundets agenda sto blant annet sikring av rettigheter, som muligheten til å ha med egen ledsager inn i valgavlukkene, og at flere av valgavlukkene må være universelt utformet. Vi redegjorde også for viktigheten av å få på plass elektronisk valg, slik at også synshemmede kan stemme hemmelig.

Bilde av møtedeltagerne. Bakerste rekke:
Rådgiver i valgdirektoratet Lise Merkesdal, spesialrådgiver i Blindeforbundet Stian Innerdal, seksjonssjef i Blindeforbundet Sverre Fuglerud, rådgiver i Pensjonistforbundet Margrete Gossand, tillitsvalgt i Mental helse Inger Jensen og kommunikasjonssjef i valgdirektoratet Kristina B. Jørgensen.
Første rekke:
Seniorrådgiver i valgdirektoratet Else Muri, valgfaglig sjef i valgdirektoratet Elin Olderlund, seniorrådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Cato Lie, seniorrådgiver i valgdirektoratet Lin Tove Thommessen og tillitsvalgt i Norges forbund for utviklingshemmede Kari Melby.

Til stede på møtet, men ikke på bildet, var også tillitsvalgt i Mental helse Ellen Bente Holtungen.