Mye gledelig i statsbudsjettet

– Vi har lest til øyet har blitt stort og vått for å få oversikt over budsjettforliket som ble inngått mellom regjeringen, Venstre og KRF og her er det mye å glede seg over, sier leder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud. Nedenfor finner du en kort opplisting av funnene:

Nyhetssak fra 24. november 2017

En fornøyd Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund, smilende og med armene i kors. Foto: Ingar Næss
  • 22,5 mill kr ekstra til TTvil gi opplegg for synshemmede og rullestolbrukere fra andre halvår 2018 i nye fylker. I år rakk 17 mill kr til 3 nye fylker. For nye fylker skal det være 100 turer for andre halvår el et beløp på kort som skal gi så mange turer. Totalt er det da 112,9 mill kr til TT over statsbudsjettet i 2018. I 2019 må det legges inn ca 140 mill kr for å videreføre det tilbudet som er i 2018. Det er ikke lenge siden det ikke lå penger til tt i forslaget til statsbudsjett så vi må glede oss over utviklingen og vi er godt på vei, og nå må vi la oss inspirere av det som skjer og stå på så vi får på plass en nasjonal ordning for hele landet!
  • I budsjettet er det plusset på støtten til studieorganisasjoner med 22,5 mill kr fra det opprinnelige statsbudsjettforslaget.

Det betyr at det gis like mye penger til voksenopplæringstiltak i 2018 som i 2017.

  • Det er lagt inn 4,3 mill kr ekstra til Blindeforbundets habiliteringskurs! Vi har prøvd å få økt denne støtten i mange år, og endelig så lyktes vi i år!
  • Lese- og sekretærhjelpsordningen til bruk i dagliglivet får et kraftig løft fra 20 timer per år nå til 120 timer i 2018!

Det er lagt inn 8 mill kr ekstra i budsjettet for å få det til. Denne saken har vi trykket på i svært mange år, så da er det utrolig godt når vi får en slik utvikling.

  • Momskompensasjonen til organisasjonene er økt med 75 mill kr fra regjeringens budsjettforslag. For blindeforbundet betyr dette betydelige beløp neste år og vi får håpe dette er første skrittet på veien mot full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det er et flertall på stortinget som har lovet at de vil støtte full momskompensasjon så det er virkelig grunn til å tro på at dette kan komme på plass.
  • Så er fradraget for gaver som privatpersoner kan trekke fra på skatten økt fra 30.000 kr til 40.000 kr per år. Dette vil neppe bety så mye for Blindeforbundet siden vi har få givere som gir så store beløp, men det er andre organisasjoner der dette vil bety en hel del.
  • Så er dessverre ikke støtten til telefonavisa kommet med i budsjettforliket så dermed legges den ned fra nyttår.