Myndighetene snur, endrer ikke kravene til trappemerking

Gladmelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, forslaget i TEK17 om å senke kravene til kontrast på trappeneser frafalles.

Nyhetssak fra 21. juni 2017

Arrangert bilde av mann som har falt i trapp

Norges Blindeforbund anførte i sitt høringssvar at en endring i praksis betyr det at det blir vanskeligere å se hvor trapper starter og slutter. Forbundet mente også at det kunne føre til enda flere alvorlige uhell i trapper enn det vi har i dag. En undersøkelse gjort av Ipsos i 2014 viste at over 700 000 nordmenn har uhell i trapper og/eller ved kanter hvert år. Halvparten sier det skyldes dårlig utforming. Dette gjelder med andre ord langt flere enn bare Blindeforbundets medlemmer.

Fullt gjennomslag 

– I Norges Blindeforbund er vi glade for at man beholder dagens krav til merking av skilt og trapper, i stedet for å senke kravene slik det først ble foreslått. Det viser at det nytter å stå på, og å ha en god dialog med beslutningstagerne. Dette er ikke bare en viktig seier for oss, men for alle som ferdes i offentligheten. sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen i Norges Blindeforbund.

Statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en epost: «Vi velger å ikke endre på kravene til luminanskontrast i trapp, rampe og for skilt. Disse vil bli opprettholdt på 0,8 som i dag. Høringsinstansene har meldt fra at gjeldende krav er bedre enn det forslaget la opp til.»