Myndighetene vil lempe på kravene til trappemerking

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har i disse dager et forslag ute på høring, der de går inn for å senke kravene til kontrast på trappeneser – Blindeforbundet frykter flere alvorlige uhell

Nyhetssak fra 08. februar 2017

Uhell og fall i trapper er vanligere enn mange tror. Her ligger en mann delvis opp i en steintrapp.

I praksis betyr det at det blir vanskeligere å se hvor trapper starter og slutter. Blindeforbundet mener det vil føre til enda flere alvorlige uhell enn det vi har i dag. En undersøkelse gjort av Ipsos i 2014 viste at over 700 000 nordmenn har uhell i trapper og/eller ved kanter hvert år. Halvparten sier det skyldes dårlig utforming. Dette gjelder med andre ord langt flere enn bare Blindeforbundets medlemmer.

Reagerer kraftig på behandlingen fra myndighetene

Før DiBK sendte ut forslaget på høring ba de om Blindeforbundets anbefalinger når det kommer til kontraster. Vi sa klart ifra at vi ønsker å opprettholde 0,8 i luminanskontrast flere steder, blant annet på trappeneser. Likevel ble vi feilsitert av direktoratet.

– I høringsnotatet som ble sendt ut sto det at flere av endringene de foreslår er gjort i samråd med anbefaling fra Norges Blindeforbund. Det stemmer ikke. Vi ba derfor DiBK fjerne det, men det tok tre uker før det ble gjort. Nå står det i høringsnotatet at endringen er fjernet etter tilbakemelding. Dette er imidlertid ikke godt nok, og vi har bedt direktoratet opplyse hva som faktisk er Blindeforbundets krav for å rette opp i den feilinformasjonen som ble gitt, men det nekter de å gjøre. De sier det er mot deres prinsipper å opplyse om kravene. Dette reagerer vi kraftig på da DiBK ikke hadde noen problemer med å ha med kravene våre all den tid de trodde det samsvarte med deres egne forslag, sier forbundsleder i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen.

Her kan du laste ned brevet som Blindeforbundet har sendt kommunal- og moderninseringsminister Jan Tore Sanner om saken..