Nå blir det lettere for synshemmede å finne bussen

I dag ble det presentert tre nye standarder innen transportsystemer. Her kreves det blant annet utvendig annonsering av hvilken buss som kommer.

Nyhetssak fra 02. mai 2017

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (til venstre) og Sverre Fuglerud på Jernbanetorget i Oslo.

- En undersøkelse gjort i fjor viser at 80% av synshemmede har problemer med å finne riktig buss. Med utvendig annonsering vil flere av oss finne riktig buss. Det er også bra at det i standarden er krav om at alle holdeplasser skal annonseres inne på bussen, i tillegg til mange andre viktige krav.

Nå er det bare viktig at disse standardene tas i bruk, sier Sverre Fuglerud.

Solvik Olsen oppfordrer til bruk av standardene

- Jeg oppfordrer til at disse standardene tas i bruk slik at det bl.a. skal bli lettere for synshemmede å finne riktig buss, oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Han mottok standardene i dag da de ble presentert. De er finansiert med tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet som et tiltak under regjeringens handlingsplan for Universell utforming, og Blindeforbundet har vært i arbeidet med standardene.

Solvik Olsen sa da han mottok standardene at standardisering er viktig innen norsk samferdselsområde. Det vil både gjøre det rimeligere å kjøpe busser og det vil gi gode og gjenkjennelige løsninger for passasjerene, understreket statsråden.